Sprawna i tania gmina – Komitet Wyborczy Demokracja i Sprawiedliwość

Zapraszamy mieszkańców Jeleniej Góry, w szczególności sklepikarzy, drobnych i średnich przedsiębiorców, do zawalczenia o swoje.

Chcemy przywrócić miasto mieszkańcom, skończyć z korupcją i zawłaszczaniem naszego dobra. Jest to realne, jeśli się w to włączycie.

Wypełnijcie oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie, oświadczenia lustracyjne oraz zbierajcie podpisy popierające listę kandydatów KW DIS.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Oświadczenie lustracyjne

Udzielenie poparcia liście kandydatów

Możecie również zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 

Nasze motto, to: Sprawna i tania gmina

Dążeniem naszym jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców, szczęście mieszkańca, opierając się o trzy filary jakości życia:

a) atrakcyjna praca

b) atrakcyjne miejsce zamieszkania

c) atrakcyjne kształcenie naszych dzieci

 

Praca, przynosząca dobre wynagrodzenie jest możliwa, trzeba tylko przerwać partykularne sterowanie i zmienić strategię rozwoju. Skierowaną na wspólnotę. Rządzący nie mogą kierować się władzą, dyktatem, tylko zarządzaniem, dobrym gospodarowaniem. W mieście stoi wiele pustostanów, bo są za drogie. Trzeba ożywić centrum, pozwolić ludziom godnie żyć. I miasto na tym skorzysta.

Miejsce zamieszkania, też musi być tanie, godne i bezpieczne. Niestety, w tej dobrej zmianie, zatroszczyć się trzeba również o mieszkania socjalne. Nie trzeba na to wielkich pieniędzy. Wystarczy zwykła wola i przyzwoitość. Wystarczy otwarcie i preferencyjne warunki.

Kształcenie dzieci, to nie tylko edukacja. To place zabaw, kluby i perspektywy. To sport, rekreacja i kółka zainteresowań. To harcerstwo, dobre wychowanie. Do tego też nie trzeba wiele pieniędzy. Mamy taką jedną szkołę, która spełnia wszystkie te warunki. Spełnia, bo dyrektor ma zdrowy system wartości. Kocha dzieci. Być może wielu dyrektorów ma zdrowy system wartości. Nie rozwiąże on jednak problemu, jeżeli władza ma chory system wartości. Egoistyczny i materialny.

 

Można przywrócić świetność i znaczenie Jeleniej Góry. Można czuć się szczęśliwym.

Obniżymy opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków. Obniżymy opłaty za odbiór odpadów komunalnych, Obniżymy opłaty za lokale usługowe. Zmienimy plany zagospodarowania przestrzennego kierując się głosem mieszkańców, a nie zagranicznych kapitalistów. Będzie przedsiębiorczość i turystyka. Będzie przyrost rzeczywisty i dobra renoma. I mieszkańcy będą zadowoleni, bo prócz współdecydowania o swoim domu, będą mogli stawiać swoje znaczniki w mieście. Ławki z insygniami, zatoczki parkingowe itd. Parkingi też muszą być darmowe. Oczywiście n ie wszystkie, ale te zablokowane pustostany. Miasto, czyli partyjna władza, nie robi tego dla dobra wspólnego, tylko chce zmusić mieszkańców (i turystów), do zakorkowania miasta i płacenia za każdy centymetr. To nie jest przyciąganie, tylko zaniżanie wartości. Nie cena, tylko ilość uruchomionych inwestycji, przynosi dochód. Trzeba skończyć z centralnym sterowaniem i traktowaniem ludzi jak niewolników lub niepotrzebny przedmiot. Trzeba wprowadzić motywacyjny system zarządzanie i słuchać mieszkańców.

 

Uwierzcie w siebie. To takie proste, wystarczy wziąć sprawy w swoje.

zacznijcie mieć godne poczucie wartości. Zjednoczmy się, weźmy udział w wyborach samorządowych pod jedną flagą i zagospodarujmy naszą małą ojczyznę według naszych marzeń. To nam się należy i to możemy mieć. Będziemy mieć, jeśli nie będziecie tylko biorcą. Musicie być taż dawcą. Zawalczcie.

 

Grzegorz Niedźwiecki

Oferta wyborcza

OFERTA WYBORCZA

OFERTA WYBORCZA

Stowarzyszenie Demokracja i Sprawiedliwość

zaprasza uczciwych mieszkańców i dobrych gospodarzy do zgłaszania kandydatów na radnych Jeleniej Góry i członków obwodowych komisji wyborczych z ramienia KW Demokracja i Sprawiedliwość.

Mamy jeszcze wolne miejsca, chętnych prosimy o wypełnienie:

Oświadczenie lustracyjne
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego
Wykaz podpisów obywateli popierających listę wyborczą

 

i dostarczenie na adres

Działkowicza 19

tel. 791830093.

Credo DiS:

„Postępuj zawsze tak, aby reguła twego postępowania

mogła być obowiązująca dla wszystkich”

[Immanuel Kant]

Hasłem i programem wyborczym KW Demokracja i Sprawiedliwość, jest program Wspólnoty Jelenia Góra:

Sprawna i tania gmina

Naszym celem jest służba mieszkańcom. Nie politycy powinni zarządzać miastem, tylko dobrzy gospodarze. Politycy kierują się zawsze interesem partyjnym, dobrzy gospodarze zaś dobrem wspólnym i szczęściem mieszkańca.

Zarządzanie miastem to nie władza nad jego mieszkańcami.

Zarządzanie miastem to wychodzenie naprzeciw Waszym potrzebom, to rozwój Jeleniej Góry w kierunku Waszego dobrostanu, opartego na trzech filarach:

  • atrakcyjne miejsca pracy i rozwój przedsiębiorczości;

  • wygodne mieszkania w naszej pięknej Kotlinie;

  • efektywne i interesujące możliwości kształcenia naszych dzieci.

http://wspolnota.jelenia-gora.pl/

sekretariat@demokracjaisprawiedliwosc.pl,

tel. 791830093.

BGŻ BNP PARIBAS: 20203000451110000004285690