List otwarty do sędziów

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478  REGON 367795191

trybunalnarodowy@gmail.com

Tel. 791830093

 

 

Oddział Stowarzyszenia RKW w Wałbrzychu

E-mail. ruch.kontroli.wladzy.walb@gmail.com

 

Krajowa Rada Sądownictwa

 

List otwarty do sędziów

 

Działając jako Prezes Trybunału Narodowego wraz z Przewodniczącym Oddziału RKW w Wałbrzychu, w imieniu wielu pokrzywdzonych ludzi, wyrażamy zdecydowanie bardzo negatywne stanowisko na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zarzuty i ocena, oparte są o konkretne, zaistniałe fakty i zdarzenia. Jeśli będziecie się bronić, zakłamywać i udawać obrażonych, to uruchomimy nie tylko maraton pisania listów.

Pozorni sędziowie. Wypaczyliście niestety niezawisłość sędziowską, nadużywacie często władzy, prawa, niedopełniacie obowiązków i poświadczacie nieprawdę. Funkcję publiczną, jaką pełnicie, zdefraudowaliście całkowicie. Dla zawodu sędzia, wielu synonimem jest socjopatia. I to z waszej winy. Każdy, nawet młody sędzia, czy asesor, jest zmuszony przystosować się do panujących trendów, bo inaczej wypadłby z tej nadzwyczajnej kasty. Milczenie jest współudziałem w niegodziwościach. Opiniodawcze media są również w waszych rękach.

Nieetyczni sędziowie. Nagminnie, uporczywie nękacie niewinnych ludzi, dręczycie ich ekonomicznie i psychicznie. Prowadzicie sfingowane procesy, bezpodstawnie skazujecie ludzi i odbieracie wielu życie. Nie opieracie się na faktach, prawdzie materialnej, stosujecie prywatne, dowolne prawo. Nie uwzględniacie ekspertyz biegłych, nie dokonujecie oględzin, nie przeprowadzacie rzetelnie etapów stosowania prawa. Nie uznajecie istotnych dowodów i domniemania niewinności. Gracie ze zwykłymi ludźmi w szachy proceduralne (choć to nieadekwatne określenie, bo szachy to gra królewska) i pozbawiacie ich prawa do obrony. Naruszacie godność człowieka, etykę funkcjonariusza, nie szanujecie nawet tego prawa, które sami ustanowiliście. Kpicie z przysięgi sędziowskiej i ze zbioru zasad etyki zawodowej sędziów. Gardzicie sprawiedliwością, pomiatacie i lekceważycie pokrzywdzonych ludzi. Godzicie w poszanowanie wartości i godności ludzkiej. Traktujecie ludzi jak przedmioty, jak niewolników. Nie uznajecie równości wobec prawa i zasad współżycia społecznego. Skazujecie ludzi bez przyczyny, stosujecie prawo pięści. Wydajecie wyroki polityczne, za pieniądze, nie uznajecie zasady In dubio pro reo. Pojęcie państwo w państwie nie jest określeniem potocznym tylko faktem. Działacie generalnie nieuczciwie, wspólnie i w porozumieniu łamiecie prawo jako cała korporacja prawników. Układ nie jest zamknięty tylko w środowisku sędziów, tuszują wasze przestępstwa prokuratorzy i milczą adwokaci. Akceptuje to zło centralna władza, bo przeszła tą samą, skorumpowaną drogę. Takiej patologii, nie było nawet w PRL.

Nadużycia są we wszelkich sferach i wydziałach. Dopuszczacie również do kontrowersji w trakcie wyborów powszechnych, nie reagujecie na zgłaszane nieprawidłowości wyborcze, ulubionym stwierdzeniem waszym jest brak wpływu na wynik wyborczy. Naród polski jako suweren jest dla was pustym sloganem, to wy jesteście od decydowania o dobru ogółu. Zastanówcie się, Życie człowieka jest najwyższą wartością, niezasadna przewlekłość postępowań, drenaż ekonomiczny, złośliwa obstrukcja, niszczy to życie.

Apelujemy do was, opanujcie się. Nie bądźcie nadludźmi. Zreformujcie się, nabierzcie pokory, bo inaczej ludzie was kiedyś rozliczą i wy będziecie srodze sądzeni. Zróbcie krok ku człowieczeństwu, bo szkoda zdrowia ludzkiego, rozbitych rodzin, bezpardonowych eksmisji, zniszczonych przedsiębiorstw, niepotrzebnych cierpień i nieprawdopodobnych strat budżetu państwa, pieniędzy podatników. Zwracamy się do was jako Prezes Trybunału Narodowego wraz z Przewodniczącym Oddziału Stowarzyszenia RKW, zacznijcie szanować prawa człowieka. Nie kradnijcie ludziom życia. Zmieńcie sposób postępowania, bo kiedyś przyjdzie czas, że nawet najlepsza zmiana was nie ochroni. Nastąpi kontrola społeczna i sąd ludowy, bo wymiar sprawiedliwości i organy ścigania nie funkcjonują w Polsce.

 

Oto najczęstsze przestępstwa, jakich dopuszczają się funkcjonariusze na obywatelach i państwie:

Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza

Art. 270. Fałszerstwo dokumentu

Art. 271. Poświadczenie nieprawdy

Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy

Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności

Art. 239. Poplecznictwo

Art. 286. Oszustwo

Art. 190. Groźba karalna

Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking

Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia

Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia

Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze

Art. 207. Znęcanie się

Art. 118. Eksterminacja

Art. 119. Dyskryminacja

Art. 148. Zabójstwo

Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa

Art. 156. Ciężki uszczerbek na zdrowiu

Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu

Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo

Art. 162. Nieudzielenie pomocy

Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności

Art. 247. Znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności

Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

Art. 248. Nadużycia przy przebiegu wyborów

Mówimy dość!

 

Jelenia Góra, dnia 23 lipca 2017 r.

 

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

 

Grzegorz Niedźwiecki

 

PRZEWODNICZĄCY

Oddziału Stowarzyszenia RKW

w Wałbrzychu

 

Ryszard Jordan

 

 

 

 

Trybunał Narodowy – organizacja prawno-człowiecza

Oddział Stowarzyszenia RKW w Wałbrzychu

Trybunał Narodowy orzeka 19 lipca A.D. 2017 infamię

Trybunał Narodowy orzeka 19 lipca A.D. 2017 infamię wobec współczesnych Marii Gurowskich Sand i Fajg Mindla

 1. Jarosław Staszkiewicz – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 2. Sylwia Bańka-Mrozewska – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 3. Paweł Siwek – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 4. Marek Gajdecki – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 5. Andrzej Muszka – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 6. Grzegorz Stupnicki – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 7. Anna Skibińska – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 8. Maria Migoń-Karwowska – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 9. Paweł Woźniak – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 10. Ewelina Sempowicz – Referendarz sądowy w Sadzie Rejonowym w Jeleniej Górze
 11. Konrad Kosowski – Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 12. Ryszard Sułtanowski – Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 13. Andrzej Żuk – Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 14. Agnieszka Kałużna-Rudowicz – Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
 15. Dorota Witek – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 16. Junona Gajewska – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 17. Klara Łukaszewska – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 18. Tomasz Skowron – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 19. Waldemar Masłowski – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 20. Andrzej Tekieli – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 21. Barbara Żukowska – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 22. Ewa Szymańska-Habzda – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 23. Beata Kostaś – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 24. Piotr Gregier – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 25. Liliana Gambal – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 26. Tomasz Sproch – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 27. Beata Glazar – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 28. Maria Lechowska – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 29. Marek Buczek – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 30. Alicja Izydorczyk – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 31. Urszula Wiewióra – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 32. Jadwiga Kwapiszewska – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 33. Robert Bednarczyk – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 34. Wojciech Damaszko – Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 35. Edyta Gajgał – Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
 36. Jacek Kielar – Sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi
 37. Krzysztof Wieczysty – Sędzia Sądu Rejonowego w Bolesławcu
 38. Rafał Gruca – Sędzia Sądu Rejonowego w Bolesławcu
 39. Wojciech Bąk – Sędzia Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze
 40. Agnieszka Pilarczyk – Sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie Śródmieście
 41. Adam Janusz – Sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie Śródmieście
 42. Katarzyna Wierzbicka – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie
 43. Bartosz Kusyk – Sędzia Sądu Rejonowego w Wołowie
 44. Magdalena Sroka-Barwińska – Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyki
 45. Magdalena Krośnicka-Zaleśny – Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyki
 46. Anna Statkiewicz – Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieście
 47. Anna Muszyńska – Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieście
 48. Anna Kochan – Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście
 49. Wojciech Kociubiński – Sędzia Sądu Apelacyjnego w we Wrocławiu
 50. Wiesław Pędziwiatr – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
 51. Stanisław Rączkowski – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
 52. Sławomir Jurkowicz – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
 53. Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
 54. Dariusz Kłodnicki – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
 55. Wojciech Wójcik – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
 56. Barbara Krameris – Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
 57. Jacek Gołaczyński – Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
 58. Grażyna Szyburska-Walczak – Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
 59. Tomasz Bazan – Sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie – Mokotów
 60. Przemysłąw Kalinowski – Sędzia Sądu Najwyższego
 61. Ludwika Żak-Soroczyńska – Główny Specjalista w Zespole do Spraw Korespondencji przy Sądzie Najwyższym
 62. Barbara Żaczek-Zauszkiewicz – Główny Specjalista w Zespole do Spraw Korespondencji przy Sądzie Najwyższym
 63. Anna Surowiak – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
 64. Mariusz Rybak – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
 65. Marzanna Siemaszko – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
 66. Grzegorz Chojnacki – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
 67. Bożena Różańska – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
 68. Tomasz Krzesiewicz – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
 69. Tomasz Czułowski – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
 70. Adam Kurzydło – Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze
 71. Edward Szafraniec – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
 72. Michał Korczycki – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
 73. Urszula Sondej – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
 74. Ewa Węglarowicz-Makowska – Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze
 75. Marek Gołębiowski – Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze
 76. Krzysztof Jach – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie
 77. Marta Polańska-Procków – Prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie
 78. Marek Gorzkowicz – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu
 79. Tomasz Łoziński – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Złotoryi
 80. Urszula Buczek – Asesor Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze
 81. Mariusz Moszowski – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu
 82. Katarzyna Zagwojska – Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Krzyki Zachód
 83. Katarzyna Salwa – Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Krzyki Zachód
 84. Anna Kamińska – Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód
 85. Agnieszka Wawrzynek – Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Krzyki Wschód
 86. Adrian Kogut – Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Psie Pole
 87. Jarosław Dorywała – Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Psie Pole
 88. Małgorzata Rutowska – Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Śródmieście
 89. Przemysław Baranowski – Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów
 90. Aleksandra Piasta-Pokrzywa – Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów
 91. Ireneusz Szeląg – Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście
 92. Dariusz Korneluk – Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście
 93. Agnieszka Hejnold – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Śródmieście Wschód
 94. Magdalena Sikora – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Śródmieście Wschód
 95. Anna Rafalska – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Głubczycach
 96. Aleksandra Kinasiewicz – Prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty
 97. Ryszard Ossowski – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wołowie
 98. Dariusz Szyperski – Prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu
 99. Anna Gwizdalska – Prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu
 100. Małgorzata Wasiak – Prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu
 101. Wojciech Kubiński – Prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu
 102. Tomasz Małuch – Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej
 103. Mirosław Chłopik – Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej
 104. Janina Serowik – Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej
 105. Janina Szmuda-Więckowska – Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej
 106. Anna Czarnecka – Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej
 107. Marek Cioś – Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej
 108. Krzysztof Domagała – Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej
 109. Andrzej Seremet – Prokurator Generalny
 110. Jolanta Rucińska – Prokurator Prokuratury Krajowej
 111. Ludmiła Gaertig – Prokurator Prokuratury Krajowej
 112. Ryszard Tłuczkiewicz – p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydialnego w Prokuraturze Krajowej
 113. Halina Niemiec – Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego w Prokuraturze Krajowej
 114. Zbigniew Siejbik – Dyrektor Departamentu Postępowania Sadowego w Prokuraturze Krajowej
 115. Agata Gałuszka-Górska – Zasępca Prokuratora Krajowego
 116. Bernadetta Misiewicz – Główny Specjalista w Ministerstwie Sprawiedliwości
 117. Iwona Łopińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
 118. Waldemar Szmidt – Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
 119. Piotr Niedzielak – Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
 120. Monika Rydzak – Naczelnik Wydziału Skarg i Wniosków w BKiAW przy Ministerstwie Sprawiedliwości
 121. Jakub Jamka – Zastępca Dyrektora BKiAW przy Ministerstwie Sprawiedliwości
 122. Magdalena Olczyk – Starszy specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
 123. Adam Graczek – Główny Specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
 124. Przemysław Możejko – Główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
 125. Krzysztof Marczuk – Główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
 126. Piotr Sobota – Naczelnik Wydziału do Postępowań Organów Ścigania przy RPO
 127. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich
 128. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
 129. Ledi Bianku – 65, Polska, profesor prawa, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu od 1 lutego 2008
 130. Gabriele Kucsko-Stadlmayer -wysłanym z Austrii sędzia (i prawnik) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (EKPC)
 131. Anna Chomiuk-Żywalewska -Główny Specjalista – Kierownik Zespołu ds. Koordynacji Kontroli w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Sprawiedliwości
 132. Marcin Warchoł – Podsekretarz Stanu
 133. Patryk Jaki – Sekretarz Stanu
 134. Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

 

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

 

Grzegorz Niedźwiecki

 

Siedmiu wspaniałych

M73ktkqTURBXy85NjAzMzk5YzY5OWFhMzYzZTVkNjQ0MmRiMThlNmI0Ny5qcGVnk5UDAMypzRNAzQrUkwXNAxTNAbyVB9kyL3B1bHNjbXMvTURBXy8yMzM3YzlmZDZiOTMxZWU2Y2IwZDIzZGNiYTI1OGE5ZC5wbmcAwgAh9vktkqTURBXy8xM2VmZjUxZmQ5YTFkMjZhZTZmOTVmNGE4YTQwZTgxMC5qcGVnkpUCzQPAAMLDlQIAzQPAwsME31ktkqTURBXy9lOTJkMDc3YTcwNGU2ZDNmMzFiYjgxYWFhYjE3M2VlYy5qcGVnkpUCzQPAAMLDlQIAzQPAwsMdFCktkqTURBXy85OWU4MjBiZjdkNzFhZjk4MmNiNDExM2E4Yjg1NjA0OS5qcGVnkpUCzQPAAMLDlQIAzQPAwsMbMSktkqTURBXy85NjAzMzk5YzY5OWFhMzYzZTVkNjQ0MmRiMThlNmI0Ny5qcGVnkpUCzQPAAMLDlQIAzQPAwsM871ktkqTURBXy9hNDkxYjk3OTkzZjg5MTUzMDY3MzA5OGU5MmZhZjE3MS5qcGVnkpUCzQPAAMLDlQIAzQPAwsM044ktkqTURBXy9iNGNlMDMzOGY0MjQ4Y2RiYWMyMWFjODk1ZTMzMGFjOC5qcGVnkpUCzQPAAMLDlQIAzQPAwsMrDKktkqTURBXy9mMWNhZTMzNjlhZjQwMzE1ODRhZDNiODAyZjExNzk5NC5qcGVnkpUCzQPAAMLDlQIAzQPAwsM

To NIE Koniec! Powstrzymajmy Zamach Stanu

Demonstracja przeciw planom zmian w sądownictwie

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/demonstracja-przeciw-planom-zmian-w-sadownictwie/fj5f8mp

Frasyniuk, Petru, Schetyna, Balcerowicz, Łoziński, ten od motyli i Szechter. Brakowało tylko Bolka, Cimoszewicza i Kijowskiego.

 

– Nadchodzi czas, w którym wielu z nas będzie musiało podejmować bardzo trudne decyzje, ale musimy stanąć na poziomie zadania, musimy

– My obywatele reprezentujemy państwo prawa, to my tu jesteśmy zgodnie z obowiązującą konstytucją, to my bronimy państwa prawa, my obywatele, my stoimy po stronie prawa

– Dzisiaj trzeba przyjąć zobowiązanie, że po tej stronie powstaje duży obóz solidarności obywatelskiej

– Dziś na nowo definiujemy patriotyzm. (…) będziemy rozliczać tych, którzy zdradzili i przestali być patriotami

– MY SIĘ PISU NIE BOIMY NASZE SĄDY OBRONIMY

 

Takiej obłudy i hipokryzji jeszcze nie widziałem.

Boże, patrzysz i nie grzmisz.

Gdzie jest naród?

Powstrzymajmy zamach stanu!