Demokracja pryncypialna

Demokracja Pryncypialna zawiera dość rewolucyjne rozwiązania i mechanizmy, które w imię prawdziwie egzekwowanej demokracji dadzą obywatelom narzędzia dzięki, którym będą oni mieli wpływ na kształt tworzonych praw, oraz pozwolą im na kontrolowanie i dyscyplinowanie polityków podczas trwania ich kadencji.

https://demokracjapryncypialna.org