Jesteście zbrodniarzami

Szanowna Agnieszko Kałużna-Rudowicz

Jesteście zbrodniarzami, a nie sędziami (patrz definicja).

Nie użyłem słów powszechnie uznanych za obelżywe, ponieważ nie nazwałem pani prostytutką. Jesteście zbrodniarzami gorszymi od gangsterów, orzekacie barbarzyńsko. Prawda nie jest zniewagą. Dowody:

https://socjolog61.neon24.pl/post/151825,zbrodnie-w-majestacie-prawa

https://socjolog61.neon24.pl/post/152034,przestepcy-osadzaja-cz-ii

Jesteście zbrodniarzami, bądź psychopatami lub imbecylami.

Sędzia nie wydaje orzeczeń bezprawnych, bez faktu zdarzenia przestępnego i nie znęca się dwanaście lat nad człowiekiem. Nie godzi w Rzeczpospolitą Polską, w autorytet władzy sądowniczej i nie dopuszcza się nadużyć gospodarczych. Nie gwałci norm prawnych i norm społecznych, tylko rozstrzyga merytorycznie spory, zgodnie z literą prawa, w oparciu o fakty. Wy tego nie czynicie, prowadzicie sfingowaną egzekucję I C 1062/08 metodą przymusu, upokarzania, w trybie niedopuszczalnym (vide SN III CZP 23/06). Naruszacie zasady równości oraz zakazu dyskryminacji.

Jesteście zbrodniarzami, bądź psychopatami lub imbecylami.

Twierdzenie, że wierzyciel jest organem egzekucyjnym, że sąd powszechny nie jest związany interpretacją prawa Sądu Najwyższego lub wypaczając uchwałę SN z dnia 28 czerwca 2006 r. nie jest rzeczą normalną. Nie czynią tego nieskazitelni sędziowie lub ludzie zdrowi na umyśle.

Jestem osobą pokrzywdzoną i należy mi się szacunek i zadośćuczynienie, a nie kara.

Nie składałem skarg w trybie administracyjnym, tylko procesowym. Niezależnie od tego, proszę ponownie nie robić z siebie idioty. Niezawisłość jest tylko niezależnością sądów od władzy ustawodawczej i wykonawczej, a nie prawem do samowoli.

Zasada niezawisłości sędziowskiej nie może oznaczać dowolności w stosowaniu wykładni prawa, pozostawałoby to bowiem w sprzeczności z konstytucyjną zasadą praworządności.

http://lpg-centrum.pl/zasada-niezawislosci

Każdy sędzia, jak każdy pracownik, podlega systemowi kontroli i nadzoru (p.u.s.p., Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, Zbiór zasad etyki zawodowej, prawo procesowe, art. 304 k.p.k.). Nie tylko w trybie kontroli instancyjnej, którą zbezcześciliście.

To czy panią powołała na Prezesa koleżanka Grażyna Szyburska-Walczak, czy Zbigniew Ziobro faksem, to nie ma znaczenia Naród pani nie powołał, więc jest pani administratorem prywatnej firmy, która wydaje prywatne wyroki.

Jesteście zbrodniarzami najgorszego kalibru, ponieważ niszczycie ludzi w majestacie prawa, w tym pani, która błądzi z tą wykładnią prawa i kryje SSR Pawła Siwka oraz SSR Pawła Woźniaka, który w czterech literach ma procedowanie w sprawie I Co 441/16 (zgodnie z art. 7, 83, 32 konstytucji). Zasady współżycia społecznego są wam zupełnie obce.

Zgodnie z Wyrokiem TSUE z 19 listopada, wasze orzeczenia są nielegalne, ponieważ nie jesteście organem niezależnym, bezstronnym i niezawisłym.  Nie jesteście sądem w rozumieniu prawa UE i krajowego. Wydajecie wyroki prywatne, na zlecenie, za pieniądze. Na dodatek, gwałcicie Polską Kartę Praw Ofiary, czyniąc z ofiary sprawcę waszych własnych nadużyć.

Dopóki nie przedłożycie wykładni Sądu Najwyższego w składzie pełnym, bądź siedmiu sędziów, stwierdzającej, że:

Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1050 k.p.c.

dopóty będziecie zbrodniarzami, pokroju Jana Hryckowiana.

2019-12-11

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”