Prawo i Sprawiedliwość czy Bezprawie i Niesprawiedliwość?

stop-bandyctwu-skarbowemu-22.05.2015-470x260

Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie zacznie realnie działać i pomagać skrzywdzonym ludziom, reformować od fundamentu wymiaru niesprawiedliwości oraz fikcyjnych organów ścigania, to powstanie Trybunał Narodowy (Obywatelski Komitet Obrony Demokracji) i zmiecie z powierzchni ziemi hipokrytów, co dają ludziom marchewki, a raczej spleśniały ser. Niech się lepiej obudzą i dadzą ludziom kije, warunki pracy, wolność, godność, sprawiedliwość, równość wszystkich wobec prawa. Niech wprowadzą osobistą odpowiedzialność urzędnika, funkcjonariusza za doprowadzenie do krzywdy i szkody obywatela, przedsiębiorstwa. Do tego nie trzeba czasu tylko zwykłej woli, uczciwości. Takiej korupcji i patologii władzy jaka jest obecnie nie było nawet w PRL. Ludzi nie kupi się jałmużną i dyktaturą. Fałszywy KOD ma pieniądze, a ludzie mają honor. Będziecie mieli dwie siły przeciwko sobie jak będziecie zajmować się tylko wymianą jednej mafii drugą mafią i tworzeniem USAR. Ten chory układ nadal istnieje i wy o tym wiecie i to akceptujecie:

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

Takie państwo ponad państwem akceptujecie. Nie pomoże wam piękna gadka i ZOMO. Ludzie przestaną się wieszać i emigrować. Jestem przykładem setek tysięcy zignorowanych i represjonowanych obywateli. Dużo mówicie o bezprawiu, dużo strukturalnych szachów robicie, ujmujecie się za Mariuszem Kamińskim i „agentem” Tomkiem, ale w przypadku niewinnego człowieka nie szanujecie nawet kodeksu postępowania administracyjnego. Dobijam się do Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej przy Prezydencie RP, Ministerstwa Sprawiedliwości, Biura Skarg, Biura Politycznego Ministra, Prokuratury Krajowej, Gabinetu Prezesa Rady Ministrów. Wysłałem sześć miesięcy temu listem poleconym wnioski do parlamentarzystów i członków rządu wywodzących się głównie z PiS.

PiS poczta

PiS poczta2

Do Parlamentarzystów

Do Prezydenta

Do Premier

Zero odpowiedzi i informacji o przekazaniu wniosku do odpowiednich struktur. Milczycie i przychodzicie na pogrzeb Mariana Zagórnego żeby zbudować sobie fajne CV, ale jak cierpiał to go nie znaliście. Jesteśmy podmiotami czy martwymi przedmiotami?

*

Wysłałem 12 listopada 2015 roku listem poleconym petycje do 12 parlamentarzystów i ministrów z prośbą o zainicjowanie kasacji nadzwyczajnej od wyroku II K 467/07 wydanego z rażącym naruszeniem prawa i dobrych obyczajów, bo bez przyczyny. Są to politycy i urzędnicy desygnowani do władzy głównie z partii Prawa i Sprawiedliwość. Z opcji głośno krzyczącej o dyskryminacji suwerena, o dobru narodu, o państwie w państwie, o braku sprawiedliwości. Dominująca władza ustawodawcza i wykonawcza reformuje Trybunał Konstytucyjny, IPN, przekazała funkcję Prokuratora Generalnego Ministrowi Sprawiedliwości, wprowadziła prokuratury regionalne w miejsce prokuratur apelacyjnych, powołała wydział w prokuraturze do ścigania sędziów, wymienia obsady personalne osób wysoce funkcyjnych w ważnych organach państwa. Obiecuje reformę wymiaru sprawiedliwości, a tak naprawdę nie potrafi lub nie chce uszanować choćby przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Szanowni Państwo:

 • Andrzej Duda
 • Beata Szydło
 • Zbigniew Ziobro
 • Patryk Jaki
 • Janusz Wojciechowski
 • Jarosław Gowin
 • Elżbieta Witek
 • Adam Lipiński
 • Marzena Machałek
 • Krzysztof Mróz
 • Kornel Morawiecki
 • Stanisław Piotrowicz (rękoma Ireneusza Zyski)
 • Krzysztof Domagała

Gdzie jest wasze prawo, sprawiedliwość i katolicyzm? Chcecie naprawić wymiar niesprawiedliwości czy tylko wymienić jedną mafię na drugą? Kiedy merytorycznie odpowiecie mi w końcu na moje prośby sprzed sześciu miesięcy (patrz Zasady ogólne, art. 7-12 – kpa) i kiedy doczekam się wniosku o kasację nadzwyczajną od stalinowskiego wyroku z dnia 6 maja 2008 roku wydanego z rozmysłem przez SSR Jarosława Staszkiewicza? Czekam cierpliwie nadal, ale jeśli nie uszanujecie mojej godności, prawa do godnego życia mojej rodziny, to będę pierwszym człowiekiem, który będzie zmuszony stworzyć Obywatelski Komitet Obrony Demokracji. Dziesięć lat tortur bez przyczyny to nawet gestapo nie stosowało.

Grzegorz Niedźwiecki

*

Senator Krzysztof Mróz

Szanowny Panie Senatorze,

Wysłałem Panu jako pokrzywdzony dnia 12 listopada 2015 roku listem poleconym prośbę o interwencję w sprawie przerwania represji „państwa w państwie”. Byłem u Pana w biurze i zabiegałem o kontakt osobisty. Podałem nr telefonu, ponowiłem prośbę pocztą elektroniczną i do dziś nie mam żadnej odpowiedzi. Ja jestem katolikiem i przestrzegam dekalogu oraz wezwania do miłości z Listu św. Pawła do Koryntian. Pan jest członkiem Prawa i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość ma być stosowaniem prawa ustanowionego (w oparciu o fakty) a nie własnego i sprawiedliwością. Prezentuje się Pan jako osoba troszcząca się o program „Rodzina 500 plus”, jako osoba wrażliwa na losy ludzkie. Chciałbym, aby realnie pomagał Pan wszystkim pokrzywdzonym, w każdej dziedzinie. Jest Pan senatorem również z mojego zaufania. Zresztą nie powinien Pan dzielić ludzi na bliższych i dalszych. Proszę przekazać moją prośbę o wniesienie kasacji nadzwyczajnej Ministrowi Sprawiedliwości od wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 6 maja 2008 r., o sygn. akt II K 467/07. Zapadł on bez przyczyny i z rażącym naruszeniem prawa. Był przyczyną do sfingowanego procesu cywilnego I C 1062/08 i horrendalnych represji. Chciałbym wierzyć, że czasy PRL już minęły. Sędzia to taki sam człowiek jak każdy inny i nie może wydawać wyroków dowolnych, umyślnych, świadomie nieprawdziwych. Pomoc w przekazaniu prośby nic nie kosztuje, jest szacunkiem do człowieka i służbą. Będę czekał na odpowiedź i kontakt osobisty aż do skutku.

W załączeniu:

 • Akt oskarżenia z dnia 31 maja 2007 r.
 • Protokół rozprawy Głównej z dnia 17 października 2007 r.
 • Wyrok karny z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie II K 467/07.
 • Wykładnia formalnych dowodów w przedmiocie art. 212 § 2 k.k. pt. „ulotny dowód z Internetu”.
 • Analiza sprawy II K 467/07 zatytułowana „Fałszywe oskarżenie – wyrok bez przyczyny”.
 • Wyrok cywilny z dnia 3 września 2008 r. w sprawie I C 1062/08
 • Analiza wyroku cywilnego zatytułowana „Sfingowany proces”.
 • Ekspertyza biegłego sądowego w zakresie informatyki z dnia 13 kwietnia 2015r.
 • Wniosek o kasację nadzwyczajną z dnia 8 kwietnia 2016 r. do przekazania Ministrowi Sprawiedliwości.

Z poważaniem

Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, Działkowicza 19, Tel. 791830093

—– Original Message —–

From: lew1

To: kmjg@op.pl ; senator.kmjg@gmail.com

Sent: Friday, April 01, 2016 10:39 AM

Subject: Proszę o kontakt

Senator Krzysztof Mróz

Panie Senatorze,

Próbuję się dostać na rozmowę z Panem i dziwnie głuchy odzew jest z Pańskiej strony. Chciałem się spotkać z Panem w biurze senatorskim, nie wierzę, żeby drzwiami i oknami tam ludzie wchodzili. Głosowałem Na Pana, z racjonalnych względów i wierzę, że jest Pan katolikiem. Powiem krótko, chodzi mi po pośrednictwo w przekazaniu Ministrowi Sprawiedliwości mojej prośby o złożenie kasacji nadzwyczajnej od wyroku bez przyczyny. Pan wie o co chodzi, bo wysłałem merytoryczną pocztę, pseudo filantropi z Rotary Club, chcieli dokonać reketierki. Były skarbnik Mieczysław Ligęza dał się być może podpuścić przez głodnych radców prawnych. Sędzia (pierwotnie asesor) Jarosław Staszkiewicz popełnił świadomy fałsz intelektualny, wydał dowolny, umyślny wyrok skazujący w/s II K 467/07 nie mając ku temu podstaw, a organa ścigania tuszują prawdziwe przestępstwa fałszu materialnego i poświadczenia nieprawdy. Tak ten system działa, że korporacja prawników ignoruje wnioski o wznowienie postępowania wyżej stawiając nieznane domniemania od ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie informatyki (propter nova). Wszystko zaocznie, niejawnie, pozasądowo. Proceduralnie a nie materialnie i merytorycznie. Tu nie ma co się bawić w ceregiele, to są metody stalinowskie. Prawo i Sprawiedliwość dużo mówi o reformie wymiaru sprawiedliwości, a realnych działań nie ma. Przecież nie chodzi o to, abym ujawniał głuche awiza z listów poleconych tylko o człowieczeństwo. Prawda, sprawiedliwość i prawa człowieka, godność ludzka jest najważniejsza. Dziesięć lat ta parodia prawa trwa. Będę wdzięczny za kontakt i pomoc.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

Z poważaniem

Grzegorz Niedźwiecki

Tel. 791830093

Krzysztof Mróz

Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,

nie znajduje Pan czasu żeby spotkać się krótko ze swoim wyborcą, mieszkańcem Jeleniej Góry i pokrzywdzonym Polakiem. Nie jest to kwestia przeciążenia. Wiemy o co chodzi, bo materiały Pan dostał i nie jest koniczna dodatkowa rozmowa osobista. Chciałbym żeby spełnił pan obowiązek obywatelski, senatorski, byłego samorządowca i wywiązał się z katolickich wartości oraz szczytnych haseł. Oczekuję przekazania mojej prośby do Ministerstwa Sprawiedliwości z poparciem złożenia kasacji nadzwyczajnej od wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze bez przyczyny, wydanego z rażącym naruszeniem prawa dnia 6 maja 2008 roku, sygn. akt II K 467/07. To nic nie kosztuje, Senator ma dostęp do Biura Ministra, choćby do wiceministra Patryka Jaki. Można to nawet wysłać pocztą, poczty z biura senatorskiego na pewno nie zlekceważą. To zawsze ma inny wymiar, liczę na uszanowanie choćby kodeksu postępowania administracyjnego i konstytucyjnych przykazań. Godność człowieka jest najważniejsza. Jeszcze raz gorąco proszę.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/files/2015/06/ekspertyza_G_Niedzwiecki.pdf

Jelenia Góra, 1 maj 2016 r.

Z poszanowaniem

Grzegorz Niedźwiecki

—– Original Message —–

From: Grzegorz Niedźwiecki

To: senator.kmjg@gmail.com ; kmjg@op.pl

Sent: Friday, May 27, 2016 9:33 AM

Subject: Kontakt

Będę wdzięczny za wyznaczenie mi terminu w celu kontaktu.

Pozdrawiam

Grzegorz Niedźwiecki

Kodeks postępowania administracyjnego

DZIAŁ VIII

Skargi i wnioski

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Art. 221. § 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.

 • 2. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 • 3. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Art. 222. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Rozdział 2

Skargi

Art. 231. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Art. 237. § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 • 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień — także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
 • 3.O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
 • 4. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się przepisy art. 36-38.

Art. 243. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Rozdział 5

Przyjmowanie skarg i wniosków

Art. 253. § 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

 • 2. Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu.
 • 3. Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.
 • 4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.
 • 5. Prezes Rady Ministrów lub właściwy minister oraz naczelny organ organizacji społecznej mogą ustalać sposób, dni i godziny przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez podporządkowane im organy i jednostki organizacyjne.

Art. 254. Skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.

Art. 256. Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu.

Rozdział 6

Nadzór i kontrola

Art. 257. Zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków składanych do sądów sprawuje Krajowa Rada Sądownictwa, a do innych organów i jednostek organizacyjnych – Prezes Rady Ministrów.

Art. 258. § 1. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawują:

 • ministrowie – gdy chodzi o skargi załatwiane przez ministerstwa i inne jednostki organizacyjne bezpośrednio podległe ministrowi,
 • właściwi rzeczowo ministrowie we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej – gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy administracji rządowej,
 • terenowe organy administracji rządowej – gdy chodzi o skargi załatwiane przez jednostki organizacyjne nadzorowane przez te organy,
 • organy wyższego stopnia oraz właściwe organy naczelne – gdy chodzi o skargi załatwiane przez pozostałe organy państwowe i organy państwowych jednostek organizacyjnych,
 • Prezes Rady Ministrów i wojewodowie – gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.
 • 2. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków w organach organizacji społecznych sprawują statutowe organy nadzorcze tych organizacji oraz organy wyższego stopnia, zaś w organach naczelnych tych organizacji – organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad działalnością danej organizacji.

Art. 259. § 1. Organy, o których mowa w art. 258, dokonują okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata, ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy i jednostki organizacyjne poddane ich nadzorowi.

 • 3. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz ocen organy wymienione w § 1 dążą do usunięcia przyczyn skarg oraz do pełnego wykorzystania wniosków w celu polepszenia działalności poszczególnych organów i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Ja nie potrzebuję żadnej pomocy i aktu łaski. Ja byłem, jestem i będę człowiekiem. To wy będziecie potrzebowali pomocy…

Grzegorz Ni(l)edźwiecki