Deklaracja

Deklaracja członkowska stowarzyszenia

Oświadczam, że jestem obywatelem polskim oraz znana mi jest treść regulaminu stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość. W pełni akceptuję treść jego postanowień. Wyrażam wolę postępowania zgodnie z zawartymi w nim zasadami i zgłaszam chęć przystąpienia do stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość. Jednocześnie zobowiązuje się do opłacenia wpisowego i regularnego opłacania składek członkowskich.

Pobierz formularz PDF