Grzegorz Niedźwiecki = Tomasz Komenda

– Ślady zapachowe wskazujące na Tomasza Komendę zostały pobrane bez udziału biegłego – dodali.

Zniszczono mu życie.

 – Postępowanie to dotyczy przekroczenia uprawnień przez prowadzących tę sprawę funkcjonariuszy publicznych i tworzenia fałszywych dowodów, które doprowadziły do skazania Tomasza Komendy na 25 lat pozbawienia wolności – mówiła Onetowi prokurator Ewa Bialik, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.

– W toku postępowania zostanie zweryfikowane, czy dowody, które były podstawą skazania Tomasz Komendy, nie zostały zmanipulowane, w ten sposób, aby wskazywały sprawstwo Tomasza Komendy – dodała.

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sad-najwyzszy-zdecydowal-ws-tomasza-komendy/hkm0bmn

– Jedna wielka farsa. Byłem kozłem ofiarnym. Jak ci ludzie, którzy mnie wsadzili, mogą teraz patrzeć w lustra – mówił Komenda o swoim skazaniu. Dodał, że jest od dzisiaj wolnym człowiekiem i nie spocznie, dopóki te osoby, które go wsadziły do więzienia, nie usiądą na ławie oskarżonych. – Chcę, żeby choć trochę poczuli, co ja przez te 18 lat – stwierdził.

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/tomasz-komenda-po-uniewinnieniu-jakbym-zdjal-ciezki-plecak/9stw0cf

 

Wniosek

o wyłączenie SSR Joanny Polikowskiej, SSR Beaty Chojnackiej Kucharskiej, SSR Grzegorza Stupnickiego oraz wszystkich ujętych w rejestrze Sądu sędziów Sądu Rejonowego JG od orzekania w/s rozpoznania zażalenia na umorzenie dochodzenia w kwestii mającego jedenaście lat miejsce oczywistego uporczywego nękania. Postępowanie II Kp 51/18.

 

Uzasadnienie

Postanowienie z dnia 9 maja 2018 r. jest nieważne z mocy prawa, zostało wydane z naruszeniem art. 7 k.p.k. oraz art. 41 § 1 k.p.k.

Nemo iudex in causa sua – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie

Pani Joanna Polkowska naruszyła art. 361 § 1 k.p.k.

Przeciwko Joannie Polkowskiej wytoczyłem proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych. Jesteśmy w konflikcie. Trudno sobie wyobrazić, że przeciwnik procesowy będzie bezstronny.

Beata Chojnacka Kucharska oraz Grzegorz Stupnicki są wraz z zorganizowaną grupą, na doręczonej wcześniej liście współczesnych Marii Gurowskich Sand i Fajg Mindla uczestniczącej w tej obstrukcji, w tym szczególnym znęcaniu się.

Załączam wykaz przestępstw, jakich dopuściliście się i dopuszczacie w dalszym ciągu w poczuciu bezkarności.

Od jedenastu lat sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, wspólnie i w porozumieniu z sędziami Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, nie tylko uporczywie nękają mnie (vide uchwała SN III CZP 23/06) i stosują wymuszenia rozbójnicze, ale szczególnie znęcają się nade mną i moją rodziną. Są złośliwą stroną w przedmiotowej sprawie. Tylko cyniczny kłamca może powiedzieć, że nie zachodzą przesłanki z art. 41 § 1 k.p.k. do wyłączenia złoczyńców z postępowania i że będą oni bezstronni.

Uprzyjemnię wam to znęcanie się. W dniu 4 czerwca 2018 r. podejmę radykalny protest głodowy przed SO w celu skrócenia sobie i mojej rodzinie cierpień oraz zaoszczędzenia nadużyć gospodarczych, jakich dopuszczają się od jedenastu lat socjopaci.

Na poniższe pytanie procesowe będziecie musieli do dnia 4 czerwca br. merytorycznie odpowiedzieć, albo będziecie mieli trupa.

Dlaczego sądy małopolskie dociekając istoty rzeczy rozstrzygnęły postępowanie egzekucyjne w trybie art. 1049 k.p.c. w czternaście miesięcy, sądy warmińsko-mazurskie mając już wykładnię prawa rozstrzygnęły bliźniacze postępowanie egzekucyjne w trybie art. 1049 k.p.c. w dwa miesiące, a sądy dolnośląskie tożsamą egzekucję nie chcą jedenasty rok rozstrzygnąć, używając z naruszeniem uchwały SN III CZP 23/06 niezasługującego na uwzględnienie art. 1050 k.p.c.? Gdzie w tym wszystkim jest obowiązujący porządek prawny?

Zgodnie z uzasadnieniem uchwały Sądu Najwyższego:

Wierzyciel nie ma możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu bowiem do konkretnego świadczenia w zasadzie zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji i on powinien zostać wskazany we wniosku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88, OSNCP 1991, nr 1, poz. 11).

Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.

 

Sądy małopolskie rozwikłały tą wątpliwość w czternaście miesięcy zwracając się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia, sądy warmińsko-mazurskie opierając się już o tą wykładnię prawa rozstrzygnęły sprawę w dwa miesiące, a sądy jeleniogórskie ignorując fakty i literą prawa, stosując własne prawo, znęcają się nade mną jedenaście lat. Ta oczywistość sytuacji jasno wskazuje, że uporczywe nękanie mnie przez was, to zdecydowanie zbyty delikatne określenie.

W załączeniu orzeczenia sędziów, którzy są sędziami w prawdziwym tego słowa znaczeniu i rozstrzygnęli przedmiotowe zagadnienie we właściwym trybie (art. 1049 k.p.c.) w kilka miesięcy, a nie bolszewickimi bestiami, które nie uznają jedenaście lat kwalifikacji prawnej i zasad współżycia społecznego.

Jest tylko jeden właściwy sposób egzekucji. Jest nim art. 1049 k.p.c., bo jest to czynność zastępowalna. Sądy małopolskie i warmińsko-mazurskie to szybko zrozumiały, a jeleniogórskie jedenaście lat zachowują się jak imbecyle. To nie jest uporczywe nękanie? A co to jest. Masaż erotyczny?

 

Wy nie jesteście mafią. Mafia ma pewne zasady. Wy nie macie żadnych zasad.

Nie macie prawa uczestniczyć w tej bolszewickiej parodii prawa. Wy nie macie czegoś takiego jak godność i sumienie. Nawet białych rękawiczek nie zakładacie. Kradniecie komputery organizacji pozarządowej w celu zastraszenia, niczym NKWD. Prokuratura lokalna koteryjnie umorzyła dochodzenie  w/s stalkingu. Znajdzie się na was prokurator…

Stalking (obstrukcja) – pokłosie niczego

 

Członek Amnesty International

Grzegorz Niedźwiecki

Dodaj komentarz