Najwyższy Trybunał Narodowy, Sąd Narodowy i sędziowie pokoju

Jeżeli ktoś został uznany za osobę pokrzywdzoną, to ktoś tej szkody dokonał i winien za tą krzywdę odpowiedzieć. Niestosowanie prawa lub nadużycie prawa, jest bezprawiem i to najokrutniejszym. Układ zamknięty wydaje dziś wyroki polityczne, gorsze jak za PRL. W majestacie prawa łamie się fundamentalne prawa człowieka.

Wprowadzimy współczesny IPN i będziemy osądzać dokonane zbrodnie stalinowskie po 89’

Trzeba opracować adekwatne środki karne i dwuinstancyjność. Należy wykazać wszelkie przestępstwa, jakich dopuścili się poszczególni funkcjonariusze i orzec według tego przepisu prawa materialnego, który określa najwyższy wymiar kary. Do tego dojdzie nawiązka na Trybunał Narodowy, plus dożywotni zakaz pełnienia funkcji publicznych oraz pozbawienie prawa do emerytury z tytułu zawodu sędziego, czy prokuratora. Bolszewiccy przestępcy otrzymają najniższy zasiłek z MOPS.

Przykładowy wymiar kary, jakiego mogą się spodziewać przestępcy w togach:

  • 12 lat więzienia
  • 700 tys. zł nawiązki na Trybunał Narodowy
  • Pozbawienie zawodu
  • Pozbawienie prawa do emerytury
  • 634 zł zasiłku stałego

Najczęstsze przestępstwa, jakich dopuszczają się funkcjonariusze:

Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza

Art. 270. Fałszerstwo dokumentu

Art. 271. Poświadczenie nieprawdy

Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy

Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności

Art. 239. Poplecznictwo

Art. 286. Oszustwo

Art. 190. Groźba karalna

Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking

Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia

Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia

Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze

Art. 207. Znęcanie się

Art. 118. Eksterminacja

Art. 119. Dyskryminacja

Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa

Art. 156. Ciężki uszczerbek na zdrowiu

Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu

Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo

Art. 162. Nieudzielenie pomocy

Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności

Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

Odważ się być mądrym

http://trybunal-narodowy.pl/odwaz-sie-byc-madrym/

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

Dodaj komentarz