Rządy hien nad osłami

13292950_10206493226388670_312294788_n

Szanowni mieszkańcy Jeleniej Góry,

Rada Miejska w Jeleniej Górze ma w d… wasze żale dotyczące podwyżki wody. Prezydent Miasta Marcin Zawiła i Rada Miejska w Jeleniej Górze ma w d… wasze trudne warunki życia w mieście. Rada Miejska w Jeleniej Górze ma w d… wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.40.1.2016JW z dnia 4 marca 2016r. Rada Miejska w Jeleniej Górze ma w d… projekt uchwały w tej sprawie przedłożony przez adwokata Jana Kiliszkowskiego, uznała go za persona non grata zamiast podpisać się pod tym projektem. Przewodniczący Komisji Prawa, Spraw Społecznych i Rodziny Krzysztof Kroczak ma w d… sprawy społeczne, zarzuty podniesione w piśmie mieszkańców uznał za nieuzasadnione. Radny Piotr Paczóski ma w d… wasze lewicowe, socjalne problemy, angażowanie się w problem mieszkańców adwokata Jana Kiliszkowskiego uznał za nadużycie. Radny Piotr Paczóski ma co innego na głowie. Już nie jest radnym. Jest Zastępcą Prezydenta Miasta. Rada Miejska Jeleniej Góry ma w d… problemy mieszkańców i ich mandat. Głosujcie nadal na hieny, to będzie wam manna z nieba lecieć.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry Leszek Wrotniewski

Wyciąg z protokołu Nr 5 z posiedzenia Komisji Prawa, Spraw Spo1

Wyciąg z protokołu Nr 5 z posiedzenia Komisji Prawa, Spraw Społ