Etyka zawodowa sędziów

Ten kto nie wrze gniewem kiedy istnieje uzasadniona przyczyna, jest niemoralnym człowiekiem. Dlaczego? Ponieważ gniew jest strażnikiem sprawiedliwości. I jeśli jesteś w stanie spokojnie, bez gniewu żyć pośród panującej niesprawiedliwości, to jesteś człowiekiem niemoralnym i niesprawiedliwym.

Etyka zawodowa sędziów:

Sędzia musi odróżnić dobro od zła. Aby móc stosować oceny moralne sędzia sam musi być moralny. Sędzia nie jest władcą społeczeństwa, tylko jego sługą. Swoim zachowaniem musi dawać podstawę do tego, by być szanowany w społeczeństwie. Sprawiedliwość wymaga, aby każdy miał dostęp do właściwego, publicznego procesu przed kompetentnym, niezawisłym i niezależnym sądem. Niezawisłość jest oceniana jako niezawisłość kolektywna (wspólna) i indywidualna. Sędziowie są poddawani surowej krytyce oraz żądaniom, aby ich decyzje były zrozumiałe i jawne. Zarówno Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka, jak i Europejska Karta Statutu Sędziów traktują bezstronność i niezawisłość sędziów jako gwarancje zapewniające poszanowanie praw społeczeństwa. Niezależność i niezawisłość według tych standardów musi być zachowana nie tylko wewnątrz sali sądowej, ale także na zewnątrz. Sędzia, aby właściwie wypełniać swoją funkcję, prócz wiedzy zawodowej, która wymaga nieustannego pogłębiania, musi lubić ludzi, starać się ich zrozumieć i właściwie oceniać ich czyny. Aby decydować o losie drugiego człowieka, o jego wolności czy innych prawach sędzia, któremu dana jest władza podejmowania tego rodzaju decyzji, sam musi reprezentować najwyższe walory osobiste. Jakie moralne prawo karania za agresywne zachowania, za zaniedbywanie dzieci, za poniżanie innych, za korupcję może mieć sędzia, który sam od takich zachowań nie jest przecież wolny. Aby być wewnętrznie niezawisłym trzeba mieć wewnętrzny spokój, a taki spokój daje tylko etyczne życie. Nieskazitelność charakteru nie jest wartością samą w sobie. Na nią sędzia pracuje w każdej chwili swojego życia. Sędzia, który jest zależny od własnych słabości, nałogów, czy też układów towarzyskich, który kieruje się w codziennych sprawach małostkowością, nie umie w prywatnym życiu wybaczać, jest zawistny – nie powinien być sędzią. Takie cechy przeszkadzają niezawisłości i są dalekie od nieskazitelności charakteru. Zagrożeniem dla niezawisłości jest także “tani” populizm, potrzeba akceptacji za wszelką wręcz cenę. Takie zachowania stawiają pod znakiem zapytania etykę sędziego. To sędzia, a nie prawo jest ostatecznym źródłem wyroku. W odbiorze społecznym jeden nieetyczny sędzia oznacza negatywną ocenę całego środowiska. Urząd stojący najwyżej w hierarchii prawniczej, stawia przed tymi, którzy go wykonują najwyższe wymagania, nie tylko w dziedzinie wiedzy prawniczej, ale także w dziedzinie moralności.

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/etyka-zawodowa-sedziow–krajowa-rada-sadownictwa-numer-1-z-2010-r-

Funkcjonariusze niesprawiedliwi – personae infames

image002
Współczesne Marie Gurowskie Sand i Fajgi Mindla

1. Jarosław Staszkiewicz – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
2. Andrzej Muszka – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
3. Paweł Siwek – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
4. Sylwia Bańka-Mrozewska – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
5. Grzegorz Stupnicki – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
6. Marek Gajdecki – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
7. Tomasz Sproch – Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
8. Konrad Kosowski – Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
9. Ryszard Sułtanowski – Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
10. Andrzej Żuk – Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
11. Dorota Witek – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
12. Junona Gajewska – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
13. Klara Łukaszewska – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
14. Andrzej Tekieli – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
15. Barbara Żukowska – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
16. Tomasz Skowron – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
17. Ewa Szymańska-Habzda – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
18. Beata Kostaś – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
19. Beata Glazar – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
20. Maria Lechowska – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
21. Marek Buczek – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
22. Waldemar Masłowski – Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
23. Jadwiga Kwapiszewska – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
24. Robert Bednarczyk – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
25. Wojciech Damaszko – Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
26. Edyta Gajgał – Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
27. Jacek Kielar – Sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi
28. Agnieszka Pilarczyk – Sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie Śródmieście
29. Katarzyna Wierzbicka – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie
30. Magdalena Sroka-Barwińska – Sędzia Sądu Rejonowego we Wrocławiu-Krzyki
31. Wojciech Kociubiński – Sędzia Sądu Apelacyjnego w we Wrocławiu
32. Wiesław Pędziwiatr – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
33. Stanisław Rączkowski – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
34. Barbara Krameris – Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
35. Grażyna Szyburska-Walczak – Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
36. Anna Surowiak – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
37. Mariusz Rybak – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
38. Marzanna Siemaszko – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
39. Grzegorz Chojnacki – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
40. Bożena Różańska – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
41. Tomasz Krzesiewicz – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
42. Adam Kurzydło – Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze
43. Edward Szafraniec – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
44. Michał Korczycki – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
45. Urszula Sondej – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
46. Ewa Węglarowicz-Makowska – Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze
47. Krzysztof Jach – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie
48. Marek Gorzkowicz – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu
49. Tomasz Łoziński – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Złotoryi
50. Urszula Buczek – Asesor Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze
51. Mariusz Moszowski – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu
52. Katarzyna Zagwojska – Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Krzyki Zachód
53. Przemysław Baranowski – Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów
54. Agnieszka Hejnold – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Śródmieście Wschód
55. Magdalena Sikora – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Śródmieście Wschód
56. Dariusz Szyperski – Prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu
57. Anna Gwizdalska – Prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu
58. Małgorzata Wasiak – Prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu
59. Wojciech Kubiński – Prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu
60. Tomasz Małuch – Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej
61. Mirosław Chłopik – Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej
62. Janina Szmuda-Więckowska – Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej
63. Anna Czarnecka – Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej
64. Marek Cioś – Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej
65. Krzysztof Domagała – Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej
66. Halina Niemiec – Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego
67. Bernadetta Misiewicz – Główny Specjalista w Ministerstwie Sprawiedliwości
68. Iwona Łopińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
69. Waldemar Szmidt – Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
70. Piotr Niedzielak – Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
71. Magdalena Olczyk – Starszy specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
72. Adam Graczek – Główny Specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
73. Przemysław Możejko – Główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
74. Krzysztof Marczuk – Główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
75. Piotr Sobota – Naczelnik Wydziału do Postępowań Organów Ścigania przy RPO
76. Ledi Bianku – 65, Polska, profesor prawa, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu od 1 lutego 2008