Droga ku Republikanizmowi

Droga ku Republikanizmowi

Drodzy moi przyjaciele, jest napisane że przy końcu czasu, wszystko zostanie ujawnione. Jest  też napisane, że po czynach ich poznacie . Ja nie powiem wam czy tak jest czy nie, bo za czubka mnie wezmą . Ja wiem, nasz czas mija , czas naszych ideałów ,  i naszych  narodowych wartości.  Zostało nam niewiele czasu.  Jeżeli możemy coś zrobić, to tylko teraz, ten rok 2015 będzie przełomowy. Tu nie pomogą panowie Kukiz , Korwin, Kowalski, Brun ,tu potrzeba jest czegoś więcej . Potrzeba jedności by przeciwstawić się Bestii.  Ja ze swojej strony mogę wam zaproponować tylko wspólną  ideę, poświęcenia się dla dobra wspólnego , w walce z Bestią . Powiem państwu tak  Jowy są dobre, tylko my tak naprawdę nie dojrzeliśmy jako społeczeństwo . Dlatego same Jowy nie będą żadnym panaceum na niewiedzę i ignorancję . Potrzebny jest cały pakiet zmian , a przede wszystkim wprowadzenia nowej Konstytucji. Tak to prawda że  JOWy dążą do wielkich i mocnych partii ale potrzeba sobie zdać sprawę że wszystkie systemy przyjęte w Europie nie funkcjonują tak jak w Stanach . Polaryzacja stanowisk odbywać się ma na dolnych szczeblach partyjnych członków takiej partii. W Stanach jest bardzo silne poczucie wartości jednostki i jej suwerenności .  Taką zasadę przyjęli  właśnie Republikanie , dobitnym przykładem jest ich Karta Praw i to ona tak naprawdę stanowi Konstytucję i siłę Państwa. A co do układów  w polityce, zawiera się wspólne działania w osiągnięciu celów . Gorzej jest w tedy gdy podejmuje się takie decyzje, potajemnie gdzie przyszli wyborcy o tym nie wiedzą. Ja straciłem zaufanie do pana Janusza dość dawno za wykorzystywanie różnych ugrupowań do własnych celów , a już przegięciem była partia KORWIN łącząca Republikanów pana Wiplera, jak by byli na postronku obu panów . Gdy pierwszy raz w Polsce zakładano partię Republikańską  z inicjatywy śp. Pana  Religi miała ona być centrową partią, która łączy narodowe interesy wielu ugrupowań prawicowych . A dlaczego się rozpadło ? Bo zbyt wielu było co po władzę chciało chwytać. A dziś  najbardziej to rozczarował mnie pan Kukiz i jego sztab wyborczy obiecankami dopuszczenia swoich zwolenników do startu w wyborach, a następnie sam ze swoimi ludźmi wybrał tych których chciał.  Teraz zostało nam aby część tych naszych anty..   zjednoczyła się, bo inaczej szlak trafi wszystko.  Ten właśnie moment spowodował że jeszcze bardziej zacząłem poszukiwać ludzi i ugrupowań działających na rzecz  Republikanizmu , To właśnie niechęć do rozwiązań siłowych mnie  pchnęła w ramiona czystości idei Republikańskich bo czynione zło nie uczyni nic dobrego.  Ja przeszedłem jedną walkę o Polskę i tak naprawdę ją przegrałem,  bo oddałem ją w ręce zakamuflowanych złoczyńców co ją codziennie mordują .  Jeśli odkryjemy ideę prostą na zasadach praw pierwotnych i niepodważalnych , a zarazem dokonamy poświecenia na rzecz budowy dobra wspólnego jakim jest własna ojczyzna to odkryjemy w sobie Republikanizm.  Kwintesencją tego może być stwierdzenie jakie uczynił w jednym ze swoich opracowań pan Jerzy Szczęsny. „właściwie udało się to głównie w Ameryce. Tam np. kłótnia jest nie po to, aby przeciwnika usunąć ze sceny politycznej, unicestwić, anihilować  Tam kłócą się po to, aby doprowadzić do możliwie najlepszego, optymalnego rozwiązania.” I Właśnie tym wszystkim, aż tym wszystkim różnimy się my Europejczycy od Amerykanów . U nas wszelkie konflikty , nawet te najmniejsze prowadzą do zniszczenia przeciwnika , a nie do konsensusu . Zapomnieliśmy przysłowie „ żyj i daj żyć innym”. Republikanizm odrzuca arbitralną wolę i przez to władzę, która zawłaszcza sobie wolność  jednostki. To jest neorepublikanizm,  który odmiennie przyjmuje Idee Republikanizmy klasycznego. Neorepublikanizm jest bliższy chrześcijaństwu jako religii, choć ona sama podważa religie jako zbiór zasad które ograniczają swobodę  człowieczeństwa. Religia jest jednym z elementów filozofii  życia człowieka jaką jest Republikanizm . Neorepublikanizm natomiast niema podstaw do tego by odrzucić prawa Boga bo stanowią one dobre cnoty życia roztropnego człowieka. Filozofia Grecka i jej forma republikanizmu jako istoty człowieczeństwa we wspólnocie, pozwoliła zaistnieć chrześcijaństwu na kontynencie Europejskim. Pierwsze zbory Apostolskie to czysty Republikanizm . Tworzone  wspólnoty oddane sobie i  dobremu i roztropnemu życiu duchowemu, który ma ogromny wpływ na fizyczny byt jednostki i wspólnoty. To właśnie pod wpływem dogmatów Boga jako 10 przykazań i dogmatu miłości Chrystusa do bliźniego ( wysłuchania i zrozumienia go ), kształtuje prawidłowe i cnotliwe życie obywateli poświęcających się wspólnocie. Neorepublikanizm  stara się stworzyć prawa i zasady współistnienia ośrodka władzy i tych co są rządzeni, lub zarządzani. Dlatego tak istotną rzeczą jest ustanowienie uniwersału w formie karty praw , podobnej do karty praw w Konstytucji Amerykańskiej , lub praw Boga (10 przykazań).  Od tych podstawowych praw dopiero można tworzyć wszelkie prawa , mając na uwadze dobro wspólnoty i dobro jednostki . gdzie dobro jednostki nie może być umniejszane, powinno być równe, a w wielu przypadkach być dobrem wyższym od dobra wspólnego. Wspólnota przez usankcjonowanie prawne państwa na arenie międzynarodowej powinna chronić jednostkę,  bo jest jej najwyższym dobrem, które tworzy najmniejszą komórkę społeczną zwaną rodziną. A rodzina w naturalny sposób jest złożone z odmiennej płci jako  Kobiety i Mężczyzny, pozwalającej się rozmnażać i doznawać uniesień cielesnych jak i duchowych. Nadmienić  trzeba, że istotą NeoRepublikanizmu są trzy sfery , dogmaty, które następują po sobie i nie mogą być w inny sposób  ustawione. bo jedno z drugiego wypływa .  A  ustawione w innej kolejności tracą swój mistyczny sens i ideał rozwagi.  Jest nimi WOLNOŚĆ , RÓWNOŚĆ i SPRWIEDLIWOŚĆ.

Mam zaszczyt zaprosić państwa na spotkanie z nowo utworzoną partia Republikańską . Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu w dniu 19,03,2016 w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Drukarskiej 50 ,                    od godz. 11-14

Osobom przyjeżdżającym z daleka polecam noclegi na Dolnym Śląsku.

Jesteśmy jedyną partia republikańską zarejestrowana w Polsce , ale nie jesteśmy jedynymi republikanami . Jest nas wielu działających w różnych stowarzyszeniach.

Spotkanie odbędzie się w ramach współpracy różnych ugrupowań społeczno- politycznych które mają w swoich ideach zasady Republikańskie, lub wspólne idee pracy dla dobra wspólnego jakim jest naród i państwo. Propozycją moją jest zjednoczenie się pod ideą Republikanizmu i partii Republikańskiej, utworzenie wspólnej rady republikańskiej na Dolnym Śląsku z równymi głosami w radzie. Przygotowanie się do przyszłych wyborów samorządowych i parlamentarnych. Temat jest rozległy ale wart  wspólnego działania.

 Koordynator Regionalny Dolnego Śląska Wolf Piotr