Prawo

image002

Jelenia Góra, dnia 3 lutego 2016 r.

Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Uczciwa Prokuratura
do ścigania oszustw prokuratorsko sądowych

Zawiadomienie o przestępstwach

dotyczy: m.in. IV W-050-17/16 PSA we Wrocławiu

Wyrok skazujący II K 467/07 z oskarżenia prywatnego z dnia 6 maja 2008 r. zapadł bez przyczyny. To wyrok stalinowski, fałsz intelektualny dokonany w oparciu o fałsz materialny. Ten wyrok zapadł zanim jeszcze rozpoczął się proces. To była umyślna, świadoma zbrodnia i wszyscy o tym wiedzą. Skorumpowany system to kryje.
Utrzymanie w mocy obrzydliwych zbrodni nie jest ani dopuszczalne, ani usprawiedliwione. To dowolne, umyślne krycia nadużyć braci prawniczej. Normalny, demokratyczny Prezes Sądu Rejonowego już na starcie przekazałby pozew do umorzenia wobec braku faktycznych podstaw oskarżenia.
Umorzenie dochodzenia 1 Ds 496/14 w/s przestępstwa stworzenia dowodu z art. 235 kk (lub podrobienia dokumentu) i odmowa wszczęcia śledztwa w/s poświadczenia nieprawdy z art. 271 § 1 kk dokonanego przez SSR Jarosława Staszkiewicza, to tuszowanie przestępstw, współudział w tych przestępstwach.
Pozasądowe oddalenie wniosku o wznowienie postępowania II K 467/07 przez SSO Klarę Łukaszewską dnia 23.06.2015 r., sygn. akt VI Ko 66/15 argumentem nieprawdziwym, wybiegającym od aktu oskarżenia i „ustaleń” wyroku z dnia 6 maja 2008 r., to kpina z prawa i umyślne zbrodnie pokroju Marii Gurowskiej Sand. Sąd zamiast dokonać analizy „dowodu” oskarżyciela prywatnego i skonfrontowania go z moim propter nova, to obwinia mnie niedokonaniem ekspertyzy bezprzedmiotowego załącznika oskarżyciela.
Utrzymanie w mocy tego postanowienia przez postanowienie SSA we Wrocławiu z dnia 4.08.2015 r., sygn. akt II AKz 271/15 wyżej stawiającym nieznane domniemania SSR od ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych Mariusza Czarneckiego z dnia 13 kwietnia 2015 r. to nie argumenty merytoryczne. To nadużycie prawa i niedopełnienie obowiązków służbowych, pozbawienie mnie prawa do sądu, konstytucyjnej gwarancji kontroli instancyjnej.
To są przestępstwa najwyższego kalibru. Nikt nie ma prawa skazać człowieka bez przyczyny i akceptować reżimowych wyroków. Chyba że nie jest człowiekiem. To nie ja się mam bronić, to mi trzeba coś udowodnić. Funkcjonariusz musi materialnie wykazać czyn zarzucany i udowodnić winę, a potem ewentualnie skazać. Nie można przerzucać swoich obowiązków diagnozy „dowodu” oskarżyciela na oskarżonego. Proceduralne zignorowanie wniosku kłamstwem, że nie podważyłem wysoce zasadności wydania wyroku skazującego nie pokazując tej zasadności, to zbrodnie stalinowskie. To są oszustwa sądowe.
Przewlekłość postępowań wokół jednej kartki papieru jest przestępstwem funkcjonariuszy, zbrodnie stalinowskie nie ulegają przedawnieniu. To jest obrzydliwe, bo nie tylko z etyką nie ma nic wspólnego, jest oczywistym gangsterstwem. Niezawisłość to nie świętość (znamy tego przykłady). Sędzia winien być nieskazitelny, być najwyższym autorytetem moralności i sprawiedliwości, kierować się kontradyktoryjnością, a prokurator jest od ścigania przestępstw, bez względu na to czy dotyczą księdza czy sędziego.
Żeby kogoś skazać, to trzeba najpierw stwierdzić oczywisty fakt czynu zarzucanego i udowodnić oskarżonemu winę. Żądam drugiej instancji, przeprowadzenia ekspertyzy kryminalistycznej „dowodu” Mieczysława Ligęzy (k. 8 akt sprawy II K 467/07) dołączonego do aktu oskarżenia z dnia 31 maja 2007 r. i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy, którzy dopuszczają się dziewięć lat tortur na mojej rodzinie, na akceptacji bezpodstawnego oskarżenia i bezpodstawnej egzekucji, albo internowania mnie na 180 dni i zakończenia tego cyrku w tym roku.
W demokracji musi być realny nadzór nad parodią prawa. Ten cyrk podważa nie tylko ideę sprawiedliwości, prawdziwość konstytucyjnego prawa do obrony na każdym etapie postępowania i dwuinstancyjności, ale wszelkich norm społecznych i praw człowieka. To godzi w służebną rolę funkcjonariuszy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. To jest cyniczna podłość i przemoc. Znajdzie się na was sędzia, bo jesteście zwierzętami. Trzeba mieć tupet, żeby brać winę na siebie kryjąc nadużycia oskarżyciela prywatnego. Wasza sprawiedliwość polega na dożywotnim targaniu ludzi, ciąganiu ich po Polsce i wykańczaniu fizycznie, psychicznie oraz materialnie. Zwrócicie im pieniądze podatników za dojazd (bez kosztów ubocznych), ale samochód, biznes i życie zrujnujecie.
Jesteście zorganizowaną grupą przestępczą gorszą od gangu wołomińskiego, bo nadużywając władzy gwałcicie ludzi i hańbicie godność wymiaru sprawiedliwości oraz rujnujecie Rzeczpospolitą. Fakt trwania w tym cynicznym skur., szkodzi tylko wam. Żaden zbrodniarz nie uniknie kary.