Powołanie Federacji Księstw Królestwa Polskiego Konfederacji Rydzyńskiej

DCIM100MEDIA23559703_380558172379696_8549401442783253390_n23519225_380558272379686_4650247835630733665_n23244059_377914365977410_3318886039838067235_n21078452_352269995208514_3525847605308671118_n21034530_1558795760839149_1286897027381064135_n20841059_1549551121763613_8083918737454468299_n19748624_1510892092296183_8020620583053041690_n16195147_1337237096328351_8590205453954515881_n13524558_1104318572983707_692174980650348822_n10170959_698046396901022_2013069418252737629_n1653881_657902530915409_698474690_n190661_102222359860005_3727400_n004033_r1_300lwówkwso3-600x338IMG_01051IMG_0009durkalec

Akt powołania Federacji Księstw Królestwa Polskiego Konfederacj

Uprzejmie informuje

my, że dnia 30 kwietnia 2017 na obszarze prowincji Jeleniogórsko-Legnicko-Wałbrzyskiej tj. na terenie Królestwa Polskiego zostało utworzone Księstwo Sudeckie, jako

KSIĘSTWO ” Nil”

Ustala się wprowadzenie obowiązujących praw Konstytucji – sejmik ziemski prowincji Jeleniogórsko-Legnicko-Wałbrzyskiej

,,O” – obowiązujące prawa

Prawo cykliczne /termin zmian/konstytucyjne na 2017 r. do 2020 r. czas legislacji Konstytucji 30 dni i 3/4 głosów,
Copyright © Niedźwiecki Grzegorz /Księstwo od mojego przydomku/. który to zwołuje na mocy prawa i funkcji Poseł – Marszałek, na Sejm Walny Królestwa Polskiego- sejmik ziemski prowincji Jeleniogórsko-Legnicko-Wałbrzyskiej województwa dolnośląskiego – wojewoda/ Królestwa Polskiego, przewodniczący komisji Reverseowej Królestwa Polskiego, Admirał floty powietrzno – przestrzennej K.P.

Powiat Jeleniogórski

Godło Sudetów

 1. Ustanawia się obszar obejmujący ziemię w powiatach, których zawiadują starości – marszałkowie:
  a) Jelenia Góra miasto na prawach powiatu grodzkiego– 80 889 -ludność/1108 r. – rok założenia, Bolesław III Krzywousty
  b) Powiat Jeleniogórski – 64 430 – położono na powierzchni 628,21 km² i namaszczono szlachetnego posła, marszałka, starostę,
  c) Legnica miasto na prawach powiatu grodzkiego – 100 769 ludność/1149 rok założenia grodu – Bolesław Kędzierzawy
 2. d) Powiat Legnicki – 55 115 – położono na powierzchni 744 ,6 km² objęto się księstwem bez skwitowania personalnego
  e) Wałbrzych miasto na prawach powiatu grodzkiego – 114 930 ludność / 1191 rok istnienia – Bolesław Wysoki
  f) Powiat Wałbrzyski – 56 848 ludność, 430,22 km ² powierzchnia – objęto się księstwem bez skwitowania personalnego
  Jedynym właścicielem ziemi jest organ Konstytucyjny zwany KSIĘSTWO “Nil”
 3. Odwoływanie od decyzji w drugiej instancji odbywa się w radzie konstytucyjnej bądź powiatowej za zgodą Rady konstytucyjnej
  3. O. język polski i jako drugi angielski językiem urzędowym.
  4. Godło to symbol orła pół biało czarnego i pół w biało czerwoną szachownicę z dziobem zwróconym w prawo
  5. O. ława przysięgłych. O. akt łaski osoby z orzeczenia osoby naczelnej,
  6. O. prawda w mediach. Jawność Spraw Obywatelskich,
  7. O. modułowość organu Konstytucyjnego – dołączanie nowych ziem za zgodą 50% rady marszałków
  8. O. akceptacji norm na przykład Unii Europejskiej np. prawo jazdy i inne porozumienia. O. ruch prawostronny.
  9.Media są własnością konstytucyjną tel, gaz, prąd, radio telewizja abonament,
  10.O eliminacji korupcji.
  11. jednostka Konstytucyjna rości prawa do pieniędzy w ramach odszkodowań za straty polskie w tym również z korupcji.
  12. O. bankowe absolutne prawo tajemnicy obywatela i firmy. Wyłączona rada konstytucyjna. Ustanawia się Bank Konstytucyjny
  13. Związki wyznaniowe bezpośrednio podlegają pod osobę naczelną.
  14. O. procedury tymczasowego obywatelstwa w karencji 6 miesięcy na cesje aktu własności ziemi, co dokonują marszałkowie powiatów pobierając opłatę 100 zł od skwitowania. WSZELKIE środki trafiają do organu Konstytucyjnego, po czym 50 % wraca do marszałków ziemskich, który zapewniają prawa konstytucyjne na swoim terenie
  15. Rażące naruszenie prawa skutkuje pozbawieniem obywatelstwa
  16. Aneksja w obrębie organu Konstytucyjnego wszelkich szlaków komunikacyjnych
  17. Rejestracyjne znaki wszelkich pojazdów latających, jeżdżących, pływających posiadają nazwę…. (jak np. w Monako) Podpisanie z Polską bądź innym krajem na obsługę bieżąca rejestrów.
  18. Sprawy resortów mundurowych ustala kto, jak, Jaka, służba, Ile czasu gdzie, chwilowo (jak np. w Monako) Podpisanie z Polską bądź innym krajem na obsługę bieżąca/ rada Konstytucyjna
  19. Ustanawia się autonomiczny obszar organu Konstytucyjnego- pod rygorem autonomii absolutnej. Nadaje się immunitety dla osób funkcyjnych

OSOBA NACZELNA- nazwa funkcji
Grzegorz Niedźwiecki – stanowisko -książę

 

 1. osoba Naczelna ma prawo podejmować decyzje dotyczące interwencji bądź sojuszy militarnych, każde pojawienie się obcych wojsk na teren bez pisemnej zgody osoby naczelnej bądź marszałków powiatów ziemskich będzie potraktowana jako działanie wrogie i winno spotkać się z odzewem nie tylko dyplomatycznym. O. Automatyczna konfiskata sprzętu przez każdego Konstytucyjnego obywatela.
  21. Osoba Naczelna posiada uprawnienia dyplomatyczne na przykład pakty bez -wizowe
  22. Osoba Naczelna ma prawo przyznania azylu, nadanie obywatelstwa, immunitetów i tytułów szlacheckich.
  23. Osoba Naczelna mianuje /odwołuje marszałków powiatów. Posiada 51% w każdym głosowaniu
  24. Umowy mundurowe nadaje osoba Naczelna i ministrowie
  25. Koronacja – władza dziedziczona po wyborze obywatelskim, klasyfikacja mundur dystynkcje – ustala rada naczelnej osoby.
  OBYWATEL
  26. Każdy obywatel musi podpisać zgodę konstytucyjną. Wniosek na obywatela Konstytucyjnego musi być gwarantowany przez dwie osoby
  27. O. minimum egzystencji obywatela wynosi 1.500 zł miesięcznie
  28. O. świadczenie na każde dziecko 500 zł miesięcznie.
  29. Każdy obywatel ma obowiązek i przydziału do 25 m kwadratowych mieszkania
  30. O. prawa posiadacza ziemskiego do surowców naturalnych u siebie tzw. układ stożkowy
  31. Infamii banicja O. gdy jest 3/4 głosów marszałków.
  32. O. zgłaszanie pobytu na terenie Konstytucyjnym od 3 dni /w powiatach/
  33. Ustala się kwotową wartość obywatela na 3mln. złotych, po szkole średniej +2mln. zł inżynier/lekarz +3mln. zł, każdy stopień tytułu naukowego 3 mln zł, za każdy patent 3 mln zł, za każdy wzór zdobniczy 1 mln zł
  34. Ustanawia się nadzwyczajne prawa i przywileje dla inżynierów na przykład ochrony immunitet, paszport dyplomatyczny z rozszerzeniem na tytuły powyżej doktora nauk
  35. Ustanawia się zgodę na poruszanie się rowerzystów, po chodnikach prędkość maksymalna 10 km na godzinę wraz z Obowiązkowym OC tak jak na wszelkie inne formy działalności.
  36. O. gwarancja nietykalności obywateli

FINANSE

Sławomir Salomon

 1. O. minimalna kwota zarobków od r. 6.000 zł/m-c
  38. O. karta podatnika po wydaniu licencja dla obywatela i spółki prawa handlowego. Obywatele i podmioty nie płacą ZUS-ów i podatków i nie pobierają świadczeń. Opłata licencyjna za prowadzenie działalności gospodarczej rocznie to z góry 5.000 zł/ osoby, spółka + 1% obrotu rocznego. Organ może odmówić rejestracji bądź cofnąć licencję bez uzasadnienia. Spółki prawa handlowego z kapitałem zagranicznym nie mogą mieć więcej niż 50% udziałów właścicielskich.
  39. Ziemia może być jedynie dzierżawiona od organu Konstytucyjnego.
  40. Kwota za dzierżawę roczna do /za 1 hektar 300 zł, każdy mieszkaniec ma prawo od sprzedaży praw do swojej ziemi, jak na zasadach właścicielskich.
  41. Na terenie Konstytucyjnym obowiązuje 30% znaleźne również i abolicja uznaniowa O.N.
  42. O. absolutna ochrona danych oraz praw autorskich -domena/ środowiska naturalnego
  43. O. całkowity zakaz lichwy na terenie Konstytucyjnym wobec osób podległych
  44. O. rejestr pojazdów i ubezpieczenia jak w Anglii jedna tablica rejestracyjna / oc. do wszystkich pojazdów Jeżeli ich się nie używa na raz.
  45. O. własność Konstytucyjna szlaków drogowych, lotniczych, woda, gaz, porty, kable
  46.. O. nostryfikacja dyplomów i uprawnień na przykład prawnicy, lekarze. Brak przymusu dyplomowego. Nie ma jakichkolwiek licencyjnych ograniczeń prawnych, O. przymus upublicznienia uprawnień.
  47. Umowy mundurowe nadaje osoba Naczelna i ministrowie
  48. O. w okresie przejściowym legalizacja dokumentów urzędów Konstytucji Polskiej 1997. Przełożenie pieczęci organu Konstytucyjnego koszt 100 zł jednorazowo
  49. O. absolutna ochrona obywatela na przykład odzysk jego wierzytelności
  50. Mianowanie odwoływanie Ministrów dokonuje osoba Naczelna za zgodą rady.

1 kwiecień 2017 r. wprowadzenie do międzynarodowego obrotu prawnego.

do dyskusji

ministrowie- marszałkowie -starości -nadanie obywatelstwa i funkcji osobom, rada skrutacyjna porządek obrad prowadzący, powołanie marszałków powiatów ziemskich, wnioski paszport analiza komu dajemy
Tytuły szlacheckie jakie i Kto nadaje i odbiera 3/4 głosów i tryb przyłączania nowych prowincji brak przedawnienie za czyny i majątki -odpowiedzialność pokoleniowa
aklamacja ———–
organ naczelny – osoba
organ Konstytucyjny – ministrowie/ starości.

Jelenia Góra 30 kwiecień 2017 podpisy

marszałków powiatów ziemskich /kanclerz

Copyright © Niedźwiecki „Nil’ Grzegorz – Księstwo Sudeckie

Zagajenie: Każdy chce żyć długo, młodo, bogato, spokojnie a tego nie ma w obecnej Bolszewji.

Grzegorz Niedźwiecki “Nil”

Herbu Ogończyk