Tworzymy partię suwerena

Wykaz osób popierających zgłoszenie do ewidencji partii politycznych Wykaz osób popierających zgłoszenie do ewidencji partii politycznych

Tworzymy partię suwerena

 

To jest następny etap przywracania państwa obywatelom.

 

Wprowadzimy w życie art. 4 Konstytucji Kwaśniewskiego:

  1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

 

i rozliczymy w przyszłości przestępców układu zamkniętego, wprowadzimy odpowiednią kwotę wolną od podatków oraz program 1000+

 

Nazwa partii: Trybunał Narodowy
Skrót: TN
Poglądy polityczne: Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do Narodu
Poglądy gospodarcze: Gospodarka społeczna
Siedziba partii: (Do uzgodnienia)
Logo (nieobligatoryjnie): (logo federacji)

http://trybunal-narodowy.pl/odwaz-sie-byc-madrym/

 

Proszę wydrukować, następnie wypełnić listy poparcia zgłoszenia partii „Trybunał Narodowy” i przesyłać je na adres siedziby. Każdy, ko pierwszy wypełni i prześle przynajmniej pełną listę lub wesprze finansowo federację, będzie liderem Trybunału Narodowego na liście wyborczej w wyborach samorządowych w swoim okręgu wyborczym.

 

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478  REGON 367795191

NIP 6112782086;       Tel. +48 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

 

BGŻ BNP PARIBAS: 38160014621830524780000001

 

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

I Światowy Kongres Polaków

Obraz 036Obraz 006Obraz 028Obraz 046Obraz 018Obraz 062Obraz 064Obraz 059Obraz 049Obraz 051Obraz 037Obraz 030Obraz 025Obraz 023Obraz 066

 

fot. Zenon Nowak

I Światowy Kongres Polaków

W dniu 3 listopada 2017 r. rozpoczął się o godz. 10.30 w Zamku Królewskim w Warszawie I Światowy Kongres Polaków.

Na Kongres przyjechali Polacy przebywający w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, Białorusi, Ukrainie i w innych państwach, ale również i z kraju. Ogółem zebranych było około dwustu osób.

Wiodącą rolę pełnili prezes stowarzyszenia mec. Stefan Hambura i wiceprezes dr Krystyna Krzekotowska.

Oprawa i scenariusz wydarzenia były znakomite. Było wielu prawników, menadżerów, szlachciców, modelki i smaczny aperitif. Na koniec wystąpił Andrzej Rosiewicz.

Mam zastrzeżenia do celu organizatorów i oczekiwań. Moim zdaniem było tam zbyt dużo o rozwoju przedsiębiorczości, o warunkach inwestowania w kraju, dużo teorii o edukacji, mediacji, o woli zlikwidowania biedy, a mało konkretnych, praktycznych wskazówek jak te kwestie rozwiązać. Mało sensownych i istotnych propozycji.

Tu warto zwrócić uwagę, na naukowy głos dr Christoph’a Musialik z Polonii w Niemczech w tej materii. Mówił on o przywództwie. Dzieląc wszystko na dwie kategorie. Są urodzeni przywódcy i awansujący. Są tacy, co mają charyzmę i tacy, co są ambitni, skuteczni. Spuentował to, że wszyscy są przywódcami w jakimś zakresie. Każdy ma jakiś talent. Ja dodam, że nie każdy ma odwagę – i to jest też odpowiedzią na niżej poruszony temat biernego prawa wyborczego.

Nikt nie wspomniał o jednym, prostym sposobie na zlikwidowanie problemu edukacyjnego, przewlekłości postępowań sądowych, zbędności mediacji i oszczędności materialnych i zdrowotnych. Zwróciłem pani sędzi Urszuli Klejnowskiej uwagę na realia i złożyłem propozycję. Sędziowie mają obowiązek przestrzegać ślubowania sędziowskiego i zbioru zasad etyki zawodowej sędziów, jak wygląda to w praktyce wszyscy wiemy. – Proszę zainicjować władzy ustawodawczej i wykonawczej wprowadzenie lekcji prawa w szkole – zajęcia prowadzone w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i średniej z wiedzy prawniczej. To rozwiąże wiele problemów. Konkluzja była taka, że nikt tego nie wprowadzi w życie, bo obywatele zabraliby chleb adwokatom.

Jedyny odważny głos na pierwszym panelu dyskusyjnym zabrał mgr inż. Wojciech Stan Mazur z Polonii w Stanach Zjednoczonych. Wniósł do ujęcia w desideratach propozycji przeprowadzenia lustracji wszystkich funkcjonariuszy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także księży. Słusznie stwierdził, co wszystkim zresztą wiadomo, że od 89’ nie było żadnej pierestrojki.

Prelegenci skupili się generalnie w swoich mowach na kwestii ustawowego wprowadzenie przydziału mandatów w polskim parlamencie dla Polaków przebywających za granicą. Oczekiwania szły do 20%. Nie wiem na czym oparte są takie dalekosiężne aspiracje, bo licząc, że na emigracji przebywa drugie tyle Polaków co w kraju, czyli blisko 40 mln, a do urn chodzi tam 200 tys. obywateli, czyli niespełna 0,5% Polonii, to czemu takie żądania?

Dar oratorski miała Elżbieta Maria Komorowska, konsultant ds. Edukacji I Światowego Kongresu Polaków. Oskar murowany, tak cudowna aktorka. Przemawiała i treścią i szlachetną gestykulacją, tańcem. Bardzo subtelnie i zachęcająco.

Na marginesie dodam, że wielkich owoców z tego nie będzie. Z racji dyplomacji, formy stowarzyszenia, skupieniu się w zasadzie na emigrantach i braku lepu na pozyskanie wewnętrznego kapitału ludzkiego. Pieniądze jednostek, to za mało.

W kuluarach, odważny głos zabierała wyautowana prawniczka Karolina B. Klekowicka z Fundacji Prawo do Pokoju – Neutralność i Autonomia Państwa Polskiego. Taki samotny jeździec…

W załączeniu program I Kongresu:

http://swiatowykongrespolakow.pl/?page_id=43

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki