Interwencje

Pierwszy sukces Demokracji i Sprawiedliwość

biedak
W dniu 21 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny przyznał mieszkance prawo do lokalu socjalnego. Całą sprawę pilotował i pozew Barbarze B. napisał Grzegorz Niedźwiecki, obecny prezes DiS. Na mieszkance ciążył wyrok o eksmisję na bruk, ponieważ nie stawiła się na rozprawę o eksmisję przed paroma laty i sąd nie miał wówczas wniosków obrony. Po wskazówkach Urzędu, złożono dnia 18 maja 2015 r. pozew do sądu o ustalenia prawa do lokalu socjalnego. Sędzia R. orzekając pozytywnie ustosunkował się do trzech punktów.
1. Ustalił prawo do lokalu socjalnego na podstawie art. 14.1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów… Oczywiście pani Barbara z racji wieku nie jest w ciąży czy karmiącą matką, ale przedstawiła zaświadczenie o poważnej niepełnosprawności i ma stały zasiłek z MOPS.
2. Nakazał wstrzymać eksmisję do czasu wskazania przez Urząd lokalu socjalnego.
3. Zwolnił powódkę z kosztów sądowych.
Sędzia znał dobrze sprawę Barbary B. i wszedł trochę w buty Urzędu. Przypomniał delikatnie, że powódka odmówiła w przeszłości dwukrotnie przyjęcia lokalu wskazanego przez Urząd dając do zrozumienia, że tym razem nie powinna odmawiać, bo to może być ostatni raz. Po sprawie ostrzegłem powódkę, że jeśli przyznany lokal nie będzie spełniał godnych warunków mieszkaniowych to będzie mogła wnosić o zamianę lokalu, a od uciążliwych sąsiadów jest policja.
Niezależnie od powyższego, zastanawiać może, dlaczego sprawa została rozpatrzona dopiero po ośmiu miesiącach i gdzie oraz dlaczego zaginął pierwotny pozew…

Grzegorz Niedźwiecki