Skarga do Rzecznika Praw Pacjenta

Jelenia Góra, dnia 4 sierpnia 2019 r.

Demokracja i Sprawiedliwość

58-506 Jelenia Góra,   ul. Działkowicza 19

Nr KRS 0000600596; REGON 363671575

na rzecz

Leszek Kozub i Waleria Zielińska-Kozub

ul. Jastrzębia 35/4

59-300 Lubin

Rzecznik Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

Skarga

Działając na rzecz skarżących wnoszę o podjęcie interwencji w związku z nieprawdziwymi informacjami biegłej sądowej w zakresie psychiatrii Klaudii Kędzia z Poradni Zdrowia Psychicznego – Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie na temat ograniczonej poczytalności stron postępowań sądowo prokuratorskich, w oparciu o które zapadły wadliwe orzeczenia prokuratorskie Przemysława Turaj (PR 3 Ds. 264/14) i inne.

Nieprawdziwe orzeczenia, nie tylko subiektywne, ale wprowadzające w błąd organy ścigania oraz organy procesowe, to:

 1. Paweł Kozub został skierowany na badania psychiatryczne przez zakład pracy (KGHM Polska Miedź S.A.);
 2. Roczny pobyt w szpitalu psychiatrycznym Walerii Zielińskiej-Kozub;
 3. Wieloletnie leczenie psychiatryczne Leszka Kozuba.

Brak jest w aktach sądowych i prokuratorskich dowodów materialnych na potwierdzenie tych faktów. Są dwa zdania, dwa kłamstwa – jak to określił Pan Leszek Kozub.

Jest natomiast zaświadczenie lekarskie z dnia 9 maja 2014 r., iż Paweł Kozub jest psychicznie zdrowy – lekarz Piotr Znamirowski.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie co najmniej kroków dyscyplinarnych wobec specjalisty psychiatrii Klaudii Kędzia jako lekarzowi medycyny „sądowej”, ponieważ zbyt poważna jest to profesja i może rodzić bardzo negatywne skutki społeczne i prawne, a przede wszystkim zdrowotne dla pacjentów.

Rozważyć należy również skierowanie zawiadomienia do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw przez wskazanego lekarza psychiatrą, naruszającego interes państwa, społeczny i słuszny interes obywateli.

Do wiadomości:

 • Urząd Ochrony Danych Osobowych

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 

Załączniki:

 1. Zgoda państwa Kozub na reprezentowanie ich przez stowarzyszenie Demokracja i Sprawiedliwość;
 2. Uprawnienia statutowe DiS;
 3. Stanowisko Demokracji i Sprawiedliwość z dnia 15 sierpnia 2019 r. wyrażone do Sądu Rejonowego w Legnicy;
 4. Protokół posiedzenia z dnia 28 sierpnia 2019 r. Sadu Rejonowego w Legnicy Wydział II Karny, sygn. akt II Kp 294/19;
 5. Protokół posiedzenia z dnia 29 maja 2019 r. Sadu Rejonowego w Legnicy Wydział II Karny, sygn. akt II Kp 294/19;
 6. Protokół przesłuchani świadka Klaudii Kędzie z dnia 18 grudnia 2014 r. przez prokuratora Przemysława Tyraj w postępowaniu 3 Ds. 264/14;
 7. Notatka urzędowa asp. Tomasza Michalak z dnia 12 października 2015 r.;
 8. Wniosek państwa Kozub z dnia 29 marca 2019 r. do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro;
 9. Wnioski psycholog Joanny Pacuły-Kargol z dnia 26 sierpnia 2015 r. na temat stanu psychicznego Pawła Kozub;
 10. Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy O/Legnica z dnia 7 marca 2016 r. w związku z pismami Walerii Zielińskiej – Kozub;
 11. Świadectwo pracy Pawła Kozub z dnia 19 maja 2014 r.;
 12. Zaświadczenie lekarskie Pawła Kozub z dnia 4 maja 2014 r.;
 13. Ujawnienie tajemnicy lekarskiej w toku procesu i innego postępowania;
 14. Opis przebiegu zdarzeń dotyczących Pawła Kozuba;
 15. I inne.

PREZES

Demokracji i Sprawiedliwość

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki