Prawda ma zwykle dwie strony medalu.

Rozmawiałem dzisiaj długo z żona Mirosława M. Ponoć Mirosław M. ma chorobę dwubiegunową. Państwo M. mają dwójkę dzieci. Skierowanie wniosku o umieszczenie Mirosława M. w Centrum Psychiatrii było ostatecznością.

Nie jestem psychologiem, ani adwokatem. Każdy problem można rozwiązać lub zniwelować, trzeba tylko chcieć. Ten problem mogą rozwiązać tylko lekarze, prawnicy i rodzina. Nasza rola jako mediatora się na tym skończyła. Dajmy im szansę spokojnie pracować.

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2018/05/10/psychiatryk-pomoc-czy-eksterminacja/

 

Jelenia Góra, dnia 22 maja 2018 r.

Prezes Demokracji i Sprawiedliwość

Grzegorz Niedźwiecki

Grzegorz Niedźwiecki = Tomasz Komenda

– Ślady zapachowe wskazujące na Tomasza Komendę zostały pobrane bez udziału biegłego – dodali.

Zniszczono mu życie.

 – Postępowanie to dotyczy przekroczenia uprawnień przez prowadzących tę sprawę funkcjonariuszy publicznych i tworzenia fałszywych dowodów, które doprowadziły do skazania Tomasza Komendy na 25 lat pozbawienia wolności – mówiła Onetowi prokurator Ewa Bialik, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.

– W toku postępowania zostanie zweryfikowane, czy dowody, które były podstawą skazania Tomasz Komendy, nie zostały zmanipulowane, w ten sposób, aby wskazywały sprawstwo Tomasza Komendy – dodała.

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sad-najwyzszy-zdecydowal-ws-tomasza-komendy/hkm0bmn

– Jedna wielka farsa. Byłem kozłem ofiarnym. Jak ci ludzie, którzy mnie wsadzili, mogą teraz patrzeć w lustra – mówił Komenda o swoim skazaniu. Dodał, że jest od dzisiaj wolnym człowiekiem i nie spocznie, dopóki te osoby, które go wsadziły do więzienia, nie usiądą na ławie oskarżonych. – Chcę, żeby choć trochę poczuli, co ja przez te 18 lat – stwierdził.

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/tomasz-komenda-po-uniewinnieniu-jakbym-zdjal-ciezki-plecak/9stw0cf

 

Wniosek

o wyłączenie SSR Joanny Polikowskiej, SSR Beaty Chojnackiej Kucharskiej, SSR Grzegorza Stupnickiego oraz wszystkich ujętych w rejestrze Sądu sędziów Sądu Rejonowego JG od orzekania w/s rozpoznania zażalenia na umorzenie dochodzenia w kwestii mającego jedenaście lat miejsce oczywistego uporczywego nękania. Postępowanie II Kp 51/18.

 

Uzasadnienie

Postanowienie z dnia 9 maja 2018 r. jest nieważne z mocy prawa, zostało wydane z naruszeniem art. 7 k.p.k. oraz art. 41 § 1 k.p.k.

Nemo iudex in causa sua – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie

Pani Joanna Polkowska naruszyła art. 361 § 1 k.p.k.

Przeciwko Joannie Polkowskiej wytoczyłem proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych. Jesteśmy w konflikcie. Trudno sobie wyobrazić, że przeciwnik procesowy będzie bezstronny.

Beata Chojnacka Kucharska oraz Grzegorz Stupnicki są wraz z zorganizowaną grupą, na doręczonej wcześniej liście współczesnych Marii Gurowskich Sand i Fajg Mindla uczestniczącej w tej obstrukcji, w tym szczególnym znęcaniu się.

Załączam wykaz przestępstw, jakich dopuściliście się i dopuszczacie w dalszym ciągu w poczuciu bezkarności.

Od jedenastu lat sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, wspólnie i w porozumieniu z sędziami Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, nie tylko uporczywie nękają mnie (vide uchwała SN III CZP 23/06) i stosują wymuszenia rozbójnicze, ale szczególnie znęcają się nade mną i moją rodziną. Są złośliwą stroną w przedmiotowej sprawie. Tylko cyniczny kłamca może powiedzieć, że nie zachodzą przesłanki z art. 41 § 1 k.p.k. do wyłączenia złoczyńców z postępowania i że będą oni bezstronni.

Uprzyjemnię wam to znęcanie się. W dniu 4 czerwca 2018 r. podejmę radykalny protest głodowy przed SO w celu skrócenia sobie i mojej rodzinie cierpień oraz zaoszczędzenia nadużyć gospodarczych, jakich dopuszczają się od jedenastu lat socjopaci.

Na poniższe pytanie procesowe będziecie musieli do dnia 4 czerwca br. merytorycznie odpowiedzieć, albo będziecie mieli trupa.

Dlaczego sądy małopolskie dociekając istoty rzeczy rozstrzygnęły postępowanie egzekucyjne w trybie art. 1049 k.p.c. w czternaście miesięcy, sądy warmińsko-mazurskie mając już wykładnię prawa rozstrzygnęły bliźniacze postępowanie egzekucyjne w trybie art. 1049 k.p.c. w dwa miesiące, a sądy dolnośląskie tożsamą egzekucję nie chcą jedenasty rok rozstrzygnąć, używając z naruszeniem uchwały SN III CZP 23/06 niezasługującego na uwzględnienie art. 1050 k.p.c.? Gdzie w tym wszystkim jest obowiązujący porządek prawny?

Zgodnie z uzasadnieniem uchwały Sądu Najwyższego:

Wierzyciel nie ma możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu bowiem do konkretnego świadczenia w zasadzie zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji i on powinien zostać wskazany we wniosku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88, OSNCP 1991, nr 1, poz. 11).

Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.

 

Sądy małopolskie rozwikłały tą wątpliwość w czternaście miesięcy zwracając się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia, sądy warmińsko-mazurskie opierając się już o tą wykładnię prawa rozstrzygnęły sprawę w dwa miesiące, a sądy jeleniogórskie ignorując fakty i literą prawa, stosując własne prawo, znęcają się nade mną jedenaście lat. Ta oczywistość sytuacji jasno wskazuje, że uporczywe nękanie mnie przez was, to zdecydowanie zbyty delikatne określenie.

W załączeniu orzeczenia sędziów, którzy są sędziami w prawdziwym tego słowa znaczeniu i rozstrzygnęli przedmiotowe zagadnienie we właściwym trybie (art. 1049 k.p.c.) w kilka miesięcy, a nie bolszewickimi bestiami, które nie uznają jedenaście lat kwalifikacji prawnej i zasad współżycia społecznego.

Jest tylko jeden właściwy sposób egzekucji. Jest nim art. 1049 k.p.c., bo jest to czynność zastępowalna. Sądy małopolskie i warmińsko-mazurskie to szybko zrozumiały, a jeleniogórskie jedenaście lat zachowują się jak imbecyle. To nie jest uporczywe nękanie? A co to jest. Masaż erotyczny?

 

Wy nie jesteście mafią. Mafia ma pewne zasady. Wy nie macie żadnych zasad.

Nie macie prawa uczestniczyć w tej bolszewickiej parodii prawa. Wy nie macie czegoś takiego jak godność i sumienie. Nawet białych rękawiczek nie zakładacie. Kradniecie komputery organizacji pozarządowej w celu zastraszenia, niczym NKWD. Prokuratura lokalna koteryjnie umorzyła dochodzenie  w/s stalkingu. Znajdzie się na was prokurator…

Stalking (obstrukcja) – pokłosie niczego

 

Członek Amnesty International

Grzegorz Niedźwiecki

Marsz Wolności destruktorów i nierozumnych

imagesAHaktkqTURBXy83NzczMDkxNmZiZTgwNjQ3MTQ2ZWQzOGYzZjhiODc2Ni5qcGVnk5UDAM0Bp80VwM0MPJMFzQMUzQG8lQfZMi9wdWxzY21zL01EQV8vMjMzN2M5ZmQ2YjkzMWVlNmNiMGQyM2RjYmEyNThhOWQucG5nAMIA149494415115996898861149406653015899698306March of Freedom in Warsaw10961391-marsz-wolnoscijpg-900-55510943520-marsz-wolnosci-201710123499-marsz-wolnosci-643-42610106447-marsz-opozycji-900-556035205_r0_9400006KCUM40QM04KH-C123-F45ea736f9c2362c6fc4032fe47cc5914d,750,0,0,05af6e32d5a771_o,size,1068x623,q,71,h,5e8b98z21773879V,Marsz-Wolnosci-w-Warszawiez21772811IH,-Marsz-Wolnosci-V1LktkqTURBXy85MzAxZDBhMzVjODQzYTM4MDRiZGY2ZWVmNjg4NmQ1MC5qcGVnkZMCAM0B5AsnLktkqTURBXy9lN2ZiNDMyYThkZTExYWZkMzYyMjM5ZDgwMGQzZWU4Zi5qcGVnkpUDAMy9zRU4zQvvkwXNAxTNAbwPOSTER-13431041-20180512160818Marsz-wolności-ytMarsz-wolności-2018-1marsz-wolnoscimarsz_0605imagessdddc03a6f5d55c8e5c83f975ba93355bb13f3ba2af9andrzej-rzeplinski

 

„Marsz Wolności”

 

Człowiek bez poczucia moralnego jest najdzikszym i najniegodziwszym stworzeniem.

 

Boże, patrzysz i nie grzmisz. Te krety, co wzięły udział w tej politycznej, jewropejskiej szopce, nie są wolnymi Polakami, patriotami, narodowcami. Są mniej lub bardziej świadomymi kibolami libertyńskiej opcji. Uczestnicząc w tych rozgrywkach politycznych szulerów, są współodpowiedzialnymi za trzydziestoletnie zło. Duopol partyjny, wojna polsko polska, sterowana przez bandę czworga trwa. Naród nie istnieje. Nie ma własnej godności, rozsądku, zdrowego systemu wartości…

To był marsz wolności? Pytanie czyjej wolności…

Oto wielkie jest koryto