Kancelaria Prezydenta RP uznała rekomendację dla ułaskawienia Dariusza Komorowskiego

Rekomendacja dla ułaskawienia Pana Dariusza Komorowskiego

Rekomendacja dla ułaskawienia Pana Dariusza Komorowskiego

Kancelaria Prezydenta RP udzieliła odpowiedzi Grzegorzowi Niedźwieckiemu na zwarte pytania dotyczące przebiegu procedury ułaskawieniowej Pana Dariusza Komorowskiego. Wyjaśniła, iż stosownie do treści przepisu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz.2058, z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej.

Postępowanie o ułaskawienie ma charakter szczególny i jawność jest ograniczona nawet w stosunku do stron postępowania. Wygląda na to, że prawa człowieka w Polsce wyglądają tak, iż nawet jak Pan Dariusz Komorowski zrzeknie się prywatności w tej sprawie, to orzecznictwo sądowo-administracyjne może mieć inny punkt widzenia.

Kancelaria Prezydenta RP uznała jedynie pismo Grzegorza Niedźwieckiego jako rekomendacja dla ułaskawienia Pana Dariusza Komorowskiego. Oby ta rekomendacja pomogła, a nie zaszkodziła i oby ten przebieg procedury ułaskawieniowej nie trwał tyle co zasądzony wyrok Panu Dariuszowi Komorowskiemu.