Skarga do izby kontroli nadzwyczajnej

Jelenia Góra, dnia 29 lipca 2019 r.

Demokracja i Sprawiedliwość

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Nr KRS 0000600596; REGON 363671575

na rzecz

Leszek Kozub i Waleria Zielińska-Kozub

ul. Jastrzębia 35/4

59-300 Lubin

Sąd Najwyższy

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Skarga

Uprzejmie wnoszę o wzruszenie umorzonego postępowania przygotowawczego Prokuratury Rejonowej w Lubinie na podstawie art. 327 k.p.k. oraz wznowienie postępowania Sądu Rejonowego w Lubinie, sygn. akt II Kp 872/17, w związku z naruszeniem prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Prokuratura Rejonowe w Lubinie umorzyła dochodzenie, oddalając wnioski dowodowe w dniu 29.09.2017 r., mające istotne znaczenie w sprawie. Pominięcie tych faktów jest naruszeniem prawa procesowego i zasady swobodnej oceny dowodów.

Nie wzięto pod uwagę szeregu dowodów i przekłamano fakty. Dopuszczono się manipulacji, poświadczeń nieprawdy i dyskryminacji rodziny.

PREZES

Demokracji i Sprawiedliwość

Grzegorz Niedźwiecki

Załączniki:

  1. Postanowienie PR 3 Ds. 113.2017 z dnia 29.09.2017
  2. Postanowienie PR 3 Ds. 113.2017 z dnia 23.10.2017
  3. Postanowienie Sądu Rejonowego w Lubinie, sygn. akt II Kp 872/17, z dnia 23 stycznia 2018 r.
  4. Postanowienie Sądu Rejonowego w Lubinie, sygn. akt II Kp 872/17, z dnia 31 stycznia 2018 r.
  5. Protokół posiedzenia Sądu Rejonowego w Lubinie II Wydział Karny z dnia 31 stycznia 2018 r.