Petycja w sprawie aktu łaski dla Dariusza Komorowskiego

 

Jelenia Góra, dnia 25.07.2016 r.

Grzegorz Niedźwiecki

58-506 Jelenia Góra

ul. Działkowicza 19

Prezydent Rzeczypospolitej Polski

Minister Sprawiedliwości

Prokuratura Krajowa

 

Zwracam się z gorącą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy zasadne jest więzienie pana Dariusza Komorowskiego w sytuacji wątpliwej winy i wobec toczącego się postępowania ułaskawiającego?

Czy akta sprawy pozytywnie zaopiniowane przez Sad Rejonowy dla Warszawy Śródmieście, sygn. V Ko 189/16, dotarły już do Prezydenta Rzeczypospolitej Polski?

Czy więzienie człowieka, który w wyniku represji, stracił swojego syna, jest zasadne, zwłaszcza w oparciu o subiektywne zarzuty?

Czy Prokuratura Krajowa zajęła stanowisko w kwestii obrony praw człowieka, czyli pilotowania drogi w sprawie ułaskawienia Dariusza Komorowskiego?

Czy Kancelaria Prezydenta wysłała monit do instytucji, które według właściwości zajęły się sprawą ułaskawienia Dariusza Komorowskiego?

Czy nie daj Boże, śmierć cierpiącego człowieka, tylko w wyniku opieszałości organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, będzie zgodna z zasadą demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej?

Czy nie został tu naruszony art. 42 Konstytucji RP, dotyczący prawa do obrony na każdym etapie postępowania?

Zachodzą poważne podejrzenia, że naruszone są tu prawa międzynarodowe o zakazie stosowania tortur oraz:

  • Art. 11 ust. 1 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stanowi, że: Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki jego wina nie zostanie mu udowodniona zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym miał wszystkie gwarancje konieczne dla swojej obrony;
  • art. 14 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przewiduje, że: Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo być uważana za niewinną aż do udowodnienia jej winy zgodnie z ustawą;
  • art. 6 ust. 2 Europejska Konwencja Praw Człowieka potwierdza, że: Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.

W związku z powyższym zwracam się z gorącą prośbą o podjęcie niezwłocznej interwencji w celu zrealizowania aktu łaski, aby reguła Powszechnej deklaracji praw człowieka, iż: Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa – stała się faktem.

 

Grzegorz Niedźwiecki

list motywacyjny_htm_1b589bcf

Dziennikarz śledczy

Petycja w s Dariusza Komorowskiego

Dariusz Komorowski wzywa pomocy

Tragiczna historia Dariusza Komorowskiego

Pięć miesięcy więzienia, Warszawska Gazeta Nr 25, 20-26.06.2014

Pięć miesięcy więzienia, Warszawska Gazeta Nr 25, 20-26.06.2014

Działka do wykupienia

Działka do wykupienia na ul. Działkowicza 41

13

Działkę budowlaną można kupić na ul. Działkowicza w Jeleniej Górze. Róg ul. Działkowicza, z tyłu są działki, z boku przeskok na ul. Wiśniową. Jedna jedyna działka trzydzieści lat nie wykorzystana. Wątpię, czy jest jakiś rabat. Gdyby z Miastem można się było dogadać, to by już dawno ją jakiś prokurator wykupił. Proszę się pospieszyć, bo dwóch prokuratorów nam już tu wystarczy. Jak komuś nie przeszkadza sąsiedztwo prokuratora i Sali Królestwa Świadków Jehowy, to warto się zainteresować. Niedaleko między ul. Paderewskiego a Jana Kiepury budują market handlowo usługowy. Jest to ślepa uliczka, stąd jest przejście do pośredniaka przez stadion wojskowy. W planach też ma być zagospodarowany, a koło strzelnicy mają być nowe działki.

***

Obraz 207 Obraz 206Obraz 209

Ot proszę. I pomogłem Urzędowi swoim PR po trzydziestu latach zastoju działkę budowlaną sprzedać. Należy mi się jakaś prowizja.