Partia godności

Tworzymy partię godności ludzkiej

Komitet Obrony Praw Człowieka

Preambułą będzie:

 Artykuł 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka:

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

Fundamentem naprawy państwa jest przywrócenie sprawiedliwości w oparciu o prawo naturalne

https://lexnaturalispolska.wordpress.com/

Wprowadzimy demokrację bezpośrednią

Zmienimy prędzej czy później Konstytucję

Wprowadzimy kontrolę i zniesiemy immunitety (uchylimy art. 80 ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych)

Zlikwidujemy art. 105 Konstytucji RP

Zlikwidujemy art. 181 konstytucji RP

Zlikwidujemy art. 178 Konstytucji RP

Zlikwidujemy art. 195 Konstytucji RP

Zlikwidujemy art. 196 Konstytucji RP

Zlikwidujemy art. 200 Konstytucji RP

Sądzia i poseł to funkcjonariusz publiczny, przedstawiciel Narodu

Sędzia (i często poseł) to zawód i musi być system gradacji, kar i nagród.

Wprowadzimy w życie art. 4 Konstytucji RP

Wprowadzimy w życie art. 8 Konstytucji RP

Wprowadzimy w życie art. 7 Konstytucji RP

Wprowadzimy w życie art. 83 Konstytucji RP

Wprowadzimy w życie art. 32 Konstytucji RP

Wprowadzimy w życie art. 2 Konstytucji RP

Wprowadzimy w życie art. 42 Konstytucji RP

Wprowadzimy w życie art. 45 Konstytucji RP

Wprowadzimy w życie art. 30 Konstytucji RP

Wprowadzimy w życie art. 40 Konstytucji RP

Wprowadzimy w życie art. 60 Konstytucji RP

Wprowadzimy w życie art. 77 Konstytucji RP

Wprowadzimy w życie art. 3 Konstytucji RP

Zlikwidujemy bieg przedawnienia przestępstw

Zmienimy terminy przedawnienia karalności

Rozszerzymy art. 105 KK

Wprowadzimy ławy przysięgłych

Zmienimy zasady powoływania i odwoływania sędziów

Wprowadzimy Najwyższy Trybunał Narodowy (realny Trybunał Stanu)

Funkcjonariusze publiczni, w pierwszej kolejności, muszą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za błędy, bo pełnią szczególną służbę. Jak w każdym zakładzie pracy, musi funkcjonować system kontroli i nadzoru.

Dopóki nie wprowadzi się jednolitych norm prawnych dyscyplinujących wszystkich jednakowo, dopóty, tzw. sędziowie, będą mieli prawo być zwyrodnialcami.

Nieporadny Wiceprezes SO Marek KlebanowiczPobierz

Prezes DiS i Trybunału Narodowego

Grzegorz Niedźwiecki