Tworzymy partię Komitet Obrony Praw Człowieka

Zamierzamy zgłosić do ewidencji partii politycznych, partię o nazwie Komitet Obrony Praw Człowieka

Celem nadrzędnym jest realizacja art. 4 Konstytucji RP

https://www.arslege.pl/formy-sprawowania-wladzy/k15/a5235/

W związku z powyższym niezbędne jest zebranie 1000 podpisów osób popierających inicjatywę

 Wykaz osób popierających zgłoszenie do ewidencji partii politycznych KOPCz

Wykaz osób popierających zgłoszenie do ewidencji partii politycznych, partii o nazwie KOPCz

 

Zachęcamy do wydrukowania list, podpisania i przesłania na adres siedziby stowarzyszenia, czyli:

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Wykaz obywateli polskich, którzy ukończyli 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych (art. 11 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych – Dz.U.2017.0.876) popierających zgłoszenie do ewidencji partii politycznych, partii o nazwie

Komitet Obrony Praw Człowieka

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer ewidencyjny Podpis
      PESEL  
1.        
         
2.        
         
3.        
         
4.        
         
5.        
         
6.        
         
7.        
         
8.        
         
9.        
         
10.        
         
11.        
         
12.        
         
13.        
         
14.        
         
15.        
         
16.        
         
17.        
         
18.        
         
19.        
         
20.        
         

Gratulacje dla Jerzego Łużniaka

 

Pan Jerzy Łużniak

Prezydent Miasta Jeleniej Góry 2018- 2023

 

Wyrazy uznania

 

Szczerze gratuluję Panu wygranej na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry i życzę sukcesu, zarówno osobistego, jak i wspólnotowego. Mogę pozwolić sobie na te słowa, ponieważ wynik jest już oczywisty.

Wierzę, że spełni Pan oczekiwania mieszkańców i zatrzyma tendencję spadkową, jeśli chodzi o wyludnienie Jeleniej Góry.

Wierzę, że spełni Pan oczekiwania rozwoju miasta, ożywienia centrum i poczucia szczęścia mieszkańców.

Wierzę, że spełni Pan pomyślność mieszkańców, w oparciu o trzy filary jakości życia:

  1. Rozwój drobnej i średniej przedsiębiorczości
  2. Atrakcyjne miejsca zamieszkania
  3. Perspektywiczne kształcenia naszych dzieci

 

Wierzę, że będzie Pan otwarty na dialog i czasem owocny kompromis.

Wierzę, że przywróci Pan nasze miasto, w należnym rankingu miast Polski.

Wierzę, że będzie Pan dobrym gospodarzem i ojcem wszystkich mieszkańców.

Wierzę, że poświęci Pan swoją służbę w kierunku zapewnienia mieszkańcom godnej pracy i świeżego chleba. Że przyjmie Pan właściwą strategię rozwoju miasta i przyciągnie również inwestorów zewnętrznych, atrakcyjnymi warunkami.

Wierzę, że będzie Pan przyjazny i solidarny z mieszkańcami Jeleniej Góry.
Tego Panu i nam wszystkim serdecznie życzę.

 

Jelenia Góra, dnia 5 listopada 2018 r.

 

Kandydat KW DiS na Prezydenta Jeleniej Góry

 

Grzegorz Niedźwiecki

 

Kłamstwo ma krótkie nogi

Cieszę się, że Patryk Jaki przegrał w Warszawie, Małgorzata Wassermann w Krakowie i Krzysztof Mróz w Jeleniej Górze. Ludzie nie dali się nabrać na fikcję reformy wymiaru sprawiedliwości. Kłamstwo ma krótkie nogi. PiS przewodniczy zorganizowanej grupie przestępczej, wymienia tylko bossów bezpieki, uprawia poplecznictwo, akceptuje mafijny system, w tym funkcjonowanie skorumpowanych organów ścigania, przestępczych prokuratorów, nie tylko w zakresie kradzieży cudzego mienia. Teraz PiS przegra wybory parlamentarne i opozycyjni sędziowie Zbigniewa Ziobro zjedzą.