Grzegorz Niedźwiecki – zadbamy o ludzi

Grzegorz Niedźwiecki – zadbamy o ludzi

Kandydat na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Komitet Wyborczy Demokracja i Sprawiedliwość

https://rykowisko.jelonka.com/pytania-do-kandydatow-na-prezydenta-miasta-jeleniej-gory-77114.html

 

 

 

 

Tu w dolinie jest ściernisko,

ale będzie San Francisco

 

Program konkretny, a nie polityczny

Ludzie nie potrzebują naukowców, tylko człowieka

Jako Prezydent Jeleniej Góry nie wezmę złotówki z wynagrodzenia. Jestem człowiekiem z ludu i dla ludu. Ludzie chcą pracy i chleba. I to będą mieli. Moim celem jest szczęście mieszkańca. Stworzę sprawną i tanią gminę.

Będzie atrakcyjna praca, atrakcyjne miejsce zamieszkania i atrakcyjna edukacja.

 • Zlikwiduję korupcję.
 • Obniżę ceny opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
 • Obniżę opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
 • Obniżę ceny lokali użytkowych i gruntów.
 • Będą darmowe parkingi i inwestycje obywatelskie.
 • Stworzę strategię rozwoju pod kątem mieszkańców, a jednocześnie przyjazną dla inwestorów zewnętrznych.
 • Będzie realna wolność działalności gospodarczej.
 • Będzie sport i parki dla dzieci.
 • Będą perspektywy dla wspólnoty i dla rozwoju miasta.
 • Będzie wolność i etyka.
 • Będzie normalność.
 • Będę głosem mieszkańców, to oni będą gospodarzem Jeleniej Góry.

 

Program rewolucyjny – odważ się być mądrym

http://wspolnota.jelenia-gora.pl/program/

Ożywimy centrum, zadbamy o przedsiębiorców. Zrewolucjonizujemy miasto. Podniesiemy stopę życiową najbiedniejszych, dziś wykluczonych. Urzędnicy też dostaną podwyżki, ale będą musieli szanować ludzi. Będą musieli się zreformować.

Nie będzie Lwóweckiej, Pekinu, Powstańców Śląskich, Weigla, Warszawskiej. Jak sama nazwa wskazuje, będzie ulica stołeczna. Będzie bogata Jelenia Góra. Będą ścieżki rowerowe i wybiegi dla psów. Smucą mnie faryzeusze polityczni, którzy skaczą z burty na burtę i żerują na krzywdzie. Zmienimy system wartości z partykularnego na ludzki. Nie będzie lepszych i gorszych.

Grzegorz Niedźwiecki będzie Markiem Kotańskim Jeleniej Góry. Zadba o ludzi. Uwierzcie w siebie, nie akceptujcie niewolnictwa.

 

Mam jedną wadę. Kocham ludzi.

Grzegorz Niedźwiecki

 

Będziemy głosem mieszkańców

 

Okręg nr 1

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 STASZAK Piotr Łukasz 23 Jelenia Góra
2 NIEDŹWIECKA Wiktoria Weronika 20 Jelenia Góra
3 WACHAŁOWICZ Karolina Maria 34 Jelenia Góra
4 DUDA Aleksander Zbigniew 58 Jelenia Góra
5 ŚMIELAK Ewa Maria 72 Jelenia Góra
6 OLEJARZ Piotr Sylwester 20 Jelenia Góra
7 LEWANDOWSKA Monika Dorota 40 Jelenia Góra

Okręg nr 2

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 NIEDŹWIECKI Grzegorz 57 Jelenia Góra
2 ŚWIĄTEK Elżbieta 59 Jelenia Góra
3 KAJDANEK Andrzej Lech 59 Jelenia Góra
4 FILIPIAK-PACYNA Ewa 57 Jelenia Góra
5 SOKOLNICKI Stanisław 56 Jelenia Góra
6 GAŁ Anna Maria 53 Jelenia Góra
7 EICHBERGER Janusz Rudolf 46 Jelenia Góra
8 GULDA Joanna Małgorzata 40 Jelenia Góra
Okręg nr 3

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 CHABASIEWICZ Artur Stanisław 33 Jelenia Góra
2 KOBYŁECKI Mirosław Grzegorz 35 Jelenia Góra
3 KNOBELSKI Bernard Janusz 72 Jelenia Góra
4 BIEDAK Barbara Ewa 65 Jelenia Góra
5 SOKOŁOWSKA Agnieszka 41 Jelenia Góra

 

Okręg nr 4

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 GRAF VON WELTZE Arnold 59 Jelenia Góra
2 BARYŁA Bogumiła Regina 70 Jelenia Góra
3 MILCZANOWSKI Zbigniew 57 Jelenia Góra
4 SILICKA Janina 81 Jelenia Góra
5 GRZEGORCZYK Janina Wanda 75 Jelenia Góra
6 RUSEK Maciej Józef 61 Jelenia Góra

 

Sprawna i tania gmina – Komitet Wyborczy Demokracja i Sprawiedliwość

Zapraszamy mieszkańców Jeleniej Góry, w szczególności sklepikarzy, drobnych i średnich przedsiębiorców, do zawalczenia o swoje.

Chcemy przywrócić miasto mieszkańcom, skończyć z korupcją i zawłaszczaniem naszego dobra. Jest to realne, jeśli się w to włączycie.

Wypełnijcie oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie, oświadczenia lustracyjne oraz zbierajcie podpisy popierające listę kandydatów KW DIS.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Oświadczenie lustracyjne

Udzielenie poparcia liście kandydatów

Możecie również zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 

Nasze motto, to: Sprawna i tania gmina

Dążeniem naszym jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców, szczęście mieszkańca, opierając się o trzy filary jakości życia:

a) atrakcyjna praca

b) atrakcyjne miejsce zamieszkania

c) atrakcyjne kształcenie naszych dzieci

 

Praca, przynosząca dobre wynagrodzenie jest możliwa, trzeba tylko przerwać partykularne sterowanie i zmienić strategię rozwoju. Skierowaną na wspólnotę. Rządzący nie mogą kierować się władzą, dyktatem, tylko zarządzaniem, dobrym gospodarowaniem. W mieście stoi wiele pustostanów, bo są za drogie. Trzeba ożywić centrum, pozwolić ludziom godnie żyć. I miasto na tym skorzysta.

Miejsce zamieszkania, też musi być tanie, godne i bezpieczne. Niestety, w tej dobrej zmianie, zatroszczyć się trzeba również o mieszkania socjalne. Nie trzeba na to wielkich pieniędzy. Wystarczy zwykła wola i przyzwoitość. Wystarczy otwarcie i preferencyjne warunki.

Kształcenie dzieci, to nie tylko edukacja. To place zabaw, kluby i perspektywy. To sport, rekreacja i kółka zainteresowań. To harcerstwo, dobre wychowanie. Do tego też nie trzeba wiele pieniędzy. Mamy taką jedną szkołę, która spełnia wszystkie te warunki. Spełnia, bo dyrektor ma zdrowy system wartości. Kocha dzieci. Być może wielu dyrektorów ma zdrowy system wartości. Nie rozwiąże on jednak problemu, jeżeli władza ma chory system wartości. Egoistyczny i materialny.

 

Można przywrócić świetność i znaczenie Jeleniej Góry. Można czuć się szczęśliwym.

Obniżymy opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków. Obniżymy opłaty za odbiór odpadów komunalnych, Obniżymy opłaty za lokale usługowe. Zmienimy plany zagospodarowania przestrzennego kierując się głosem mieszkańców, a nie zagranicznych kapitalistów. Będzie przedsiębiorczość i turystyka. Będzie przyrost rzeczywisty i dobra renoma. I mieszkańcy będą zadowoleni, bo prócz współdecydowania o swoim domu, będą mogli stawiać swoje znaczniki w mieście. Ławki z insygniami, zatoczki parkingowe itd. Parkingi też muszą być darmowe. Oczywiście n ie wszystkie, ale te zablokowane pustostany. Miasto, czyli partyjna władza, nie robi tego dla dobra wspólnego, tylko chce zmusić mieszkańców (i turystów), do zakorkowania miasta i płacenia za każdy centymetr. To nie jest przyciąganie, tylko zaniżanie wartości. Nie cena, tylko ilość uruchomionych inwestycji, przynosi dochód. Trzeba skończyć z centralnym sterowaniem i traktowaniem ludzi jak niewolników lub niepotrzebny przedmiot. Trzeba wprowadzić motywacyjny system zarządzanie i słuchać mieszkańców.

 

Uwierzcie w siebie. To takie proste, wystarczy wziąć sprawy w swoje.

zacznijcie mieć godne poczucie wartości. Zjednoczmy się, weźmy udział w wyborach samorządowych pod jedną flagą i zagospodarujmy naszą małą ojczyznę według naszych marzeń. To nam się należy i to możemy mieć. Będziemy mieć, jeśli nie będziecie tylko biorcą. Musicie być taż dawcą. Zawalczcie.

 

Grzegorz Niedźwiecki

Oferta wyborcza

OFERTA WYBORCZA

OFERTA WYBORCZA

Stowarzyszenie Demokracja i Sprawiedliwość

zaprasza uczciwych mieszkańców i dobrych gospodarzy do zgłaszania kandydatów na radnych Jeleniej Góry i członków obwodowych komisji wyborczych z ramienia KW Demokracja i Sprawiedliwość.

Mamy jeszcze wolne miejsca, chętnych prosimy o wypełnienie:

Oświadczenie lustracyjne
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego
Wykaz podpisów obywateli popierających listę wyborczą

 

i dostarczenie na adres

Działkowicza 19

tel. 791830093.

Credo DiS:

„Postępuj zawsze tak, aby reguła twego postępowania

mogła być obowiązująca dla wszystkich”

[Immanuel Kant]

Hasłem i programem wyborczym KW Demokracja i Sprawiedliwość, jest program Wspólnoty Jelenia Góra:

Sprawna i tania gmina

Naszym celem jest służba mieszkańcom. Nie politycy powinni zarządzać miastem, tylko dobrzy gospodarze. Politycy kierują się zawsze interesem partyjnym, dobrzy gospodarze zaś dobrem wspólnym i szczęściem mieszkańca.

Zarządzanie miastem to nie władza nad jego mieszkańcami.

Zarządzanie miastem to wychodzenie naprzeciw Waszym potrzebom, to rozwój Jeleniej Góry w kierunku Waszego dobrostanu, opartego na trzech filarach:

 • atrakcyjne miejsca pracy i rozwój przedsiębiorczości;

 • wygodne mieszkania w naszej pięknej Kotlinie;

 • efektywne i interesujące możliwości kształcenia naszych dzieci.

http://wspolnota.jelenia-gora.pl/

sekretariat@demokracjaisprawiedliwosc.pl,

tel. 791830093.

BGŻ BNP PARIBAS: 20203000451110000004285690