Narodowy Sąd Obywatelski

NARODOWY SĄD OBYWATELSKI

†

IMG_20190615_13480620190615_14555120190615_14554220190615_14553420190615_14535720190615_13472620190615_13471120190615_13423620190614_14084120190614_140814IMG_20190615_142923IMG_20190615_142626IMG_20190615_142418IMG_20190615_142349IMG_20190615_142346IMG_20190615_142323IMG_20190615_142036IMG_20190615_142026IMG_20190615_141910IMG_20190615_140747IMG_20190615_140146IMG_20190615_134853IMG_20190615_134843IMG_20190615_134832IMG_20190615_134821received_365527077416934received_361987088009803received_355447848447025received_349408672436724received_340031036690015received_332295407667411received_331404601111125received_329021951349544received_325323555069890received_259323208269873IMG_20190615_165933IMG_20190615_165923IMG_20190615_165913IMG_20190615_142927IMG_20190615_142925received_682863032153509received_651911428622039received_620557741755133received_578392622652487received_490524728421252received_482412289198940received_478206716248762received_474337256672506received_473687349844077received_451853308966833received_448530635935089received_434698517362087received_408962016627385received_402839810574515received_382283375965444received_2403791826506761received_2402671069753250received_2401497236577516received_2364064960507427received_2331858773805719received_2256431687778778received_2251152275005184received_1617367451741109received_1270851696412873received_927633690901376received_878472992523845received_875017636224042received_861082874265364received_700600223715341received_697896710662497

Informacje o Narodowym Sądzie Obywatelskim

  • Narodowy Sąd Obywatelski jest społecznym komitetem, powołanym na podstawie § 24 pkt. 3 w zw. z § 35 pkt. 2 Statutu Demokracji i Sprawiedliwość (KRS 0000600596) oraz określonymi celami DiS i sposobami ich realizacji.
  • Narodowy Sąd Obywatelski jest oddolną, społeczną misją obywatelską na rzecz pożytku publicznego i dla dobra narodu i społeczeństwa polskiego, opartą na wymienionej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej formie sprawowania władzy oraz uzupełniająco i wspomagająco – na wymienionej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadzie demokratycznego państwa prawnego – oraz zagwarantowanych wolnościach, prawach i obowiązkach człowieka i obywatela.
  • Narodowy Sąd Obywatelski został powołany i działa na podstawie art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniającego wolność tworzenia ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń, a ponadto na podstawie treści Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mówiącej o woli obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do „zagwarantowania praw obywatelskich, a działaniu instytucji publicznych zapewnieniu rzetelności i sprawności”, i w tym celu ustanowienia „praw podstawowych dla państwa opartych na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.
  • Celem i zadaniem Narodowego Sądu Obywatelskiego jest – dla zapewnienia pokoju, zgody, dobra wspólnego, zasad sprawiedliwości społecznej i harmonii współżycia społecznego – organizowanie i koordynowanie działań Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego w zakresie ochrony obywatelskiego dobra publicznego oraz przestrzegania przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.
  • W imieniu Narodowego Sądu Obywatelskiego działają Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego, powoływani przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.
  • Sędzia Pokoju (i odpowiednio Ławnik) Narodowego Sądu Obywatelskiego prowadzi działalność społecznie i – dla zapewnienia pokoju, zgody, dobra wspólnego, zasad sprawiedliwości społecznej i harmonii współżycia społecznego – ma prawa w razie potrzeby:
  • występować na rzecz pożytku publicznego i dla dobra narodu i społeczeństwa polskiego wobec władz, urzędów i sądów państwowych;
  • oceniać i opiniować działalność władz, urzędów i sądów państwowych;
  • podejmować działania arbitrażowe w przypadku sporów i konfliktów.
  • Narodowy Sąd Obywatelski powołany został w Jeleniej Górze w dniu 13 marca 2019 roku i od tej pory wręczane zostaną akty nominacyjne pierwszej grupie Sędziów Pokoju NSO.

PREZES

Narodowego Sądu Obywatelskiego

Grzegorz Niedźwiecki

gen. bryg. DiS

Narodowy Sąd Obywatelski, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Organ założycielski: Prezes DiS; KRS 0000600596; REGON 363671575

http://trybunal-narodowy.pl/wp-content/uploads/2019/06/Druk-przelewu-op%C5%82aty-i-koszt%C3%B3w.pdf

BGŻ BNP PARIBAS: 20203000451110000004285690

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/