Pokonać mafię

64d05598a09dab8ef2511be6a81b0e55,860,0,0,09-7b6ca80c6a9ef69899ee06e40fa318,860,0,0,03-jpg-bea940e57f0aed229c84eda1db,860,0,0,00b1da6c0a8d488c72383c004041f7793,860,0,0,0Jacek KielargchdsaasdASDDariusz-KliśbdcasAR-308069983Aneta Andel560238_4542759_4538569_5440336219image810x39029270125cb02fde96b7d65dcae11673a6008,14,0z21818627V,Prokurator-okregowy-Marek-Golebiowskiz21055575IERKonferencja-prokuratury-ws-Jozefa-Piniora-300x169vvfunnamedstrona_glowna_dzier_0sr jgSad_Rejonowy_ul_Kolejowa_Zlotoryja_6188113Piotr PietrykiewiczPaweł WoźniakLMDKlara ŁukaszewskaKazimierz ChłopeckijdJarosław Staszkiewicz

Szanowni zbrodniarze,

pokroju NKWD, z korporacji Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze, Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie, Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, Sąd Rejonowy w Legnicy, Sąd Rejonowy w Złotoryi, Sąd Okręgowy w Legnicy, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Sąd Najwyższy oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa i Urząd Rady Ministrów:

albo wykażecie czyny zarzucane (pomijając fakt naruszenia Polskiej Karty Praw Ofiary):

  1. Art. 226 § 1 KK – Znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych,
  2. Art. 238 KK – Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
  3. Art. 212 § 2 KK – Zniesławienie osoby fizycznej (prowadzone z oskarżenia publicznego).

tj.:

albo będziecie mieli zarzuty:

Art. 231. § 2. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza

Art. 270. § 3. Fałszerstwo dokumentu

Art. 271. Poświadczenie nieprawdy

Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy

Art. 234. Fałszywe oskarżenie

Art. 235. Tworzenie fałszywych dowodów

Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności

Art. 207. § 2. Znęcanie się

Art. 286. § 1. Oszustwo sądowe

Art. 239. Poplecznictwo

Art. 229. Przekupstwo

Art. 240. Zatajanie przestępstw

Art. 245. Używanie przemocy lub groźby w celu wywarcia wpływu na uczestnika postępowania

Art. 190. Groźba karalna

Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking

Art. 212. Zniesławienie

Art. 216. Znieważenie osoby

Art. 217. Przestępstwo przeciwko czci

Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia

Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia

Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze

Art. 118. Eksterminacja

Art. 119. Dyskryminacja

Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa

Art. 156. § 3. Ciężki uszczerbek na zdrowiu

Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu

Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo

Art. 162. Nieudzielenie pomocy

Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności

Art. 240. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym

Art. 284. Przywłaszczenie

Art. 278. Kradzież

Art. 238. Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Art. 296. § 3. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

Art. 105. Wyłączenie instytucji przedawnienia

I dożywotnio co miesiąc obciążani kosztami odszkodowania z tytułu naprawienia szkody w wysokości 1 mln zł.

Jaka jest rola i zadania sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych?

Do podstawowych ogólnych obowiązków sędziego należy przestrzeganie zasad praworządności i bezstronne wymierzanie sprawiedliwości.

Kto prowadził egzekucję czynności zastępowalnej przez dwanaście lat w trybie niedopuszczalnym (vide SN III CZP 23/06) i doprowadził do ewidentnych szkód? Organ egzekucyjny.

Kto sfingował śledztwa i prowadzi nielegalne procesy karne przeciwko pokrzywdzonemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary? Stalinowscy zbrodniarze.

Kto represjonuje Grzegorza Niedźwieckiego dwanaście lat i nakłada na niego sankcje z naruszeniem warunków odpowiedzialności karnej w związku z brakiem czynu zabronionego? Stalinowscy zbrodniarze.

Kto jest odpowiedzialny za sfingowane procesy karne (II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19)?

Tylko i wyłącznie sędziowie (działający w zmowie z prokuratorami), stosujący obstrukcję, uporczywie nękający Grzegorza Niedźwieckiego, nieprzestrzegający zasad działania organów państwa, obowiązku przestrzegania prawa, niedopełniający obowiązku i przekraczający uprawnienia.

Pokonałem teoretycznie mafię po 4156 dniach co stanowi 11 lat, 4 miesiące i 18 dni (związek przyczynowo-skutkowy). Teoretycznie, ponieważ mafia ma takie zasady, że porażkę obraca z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary w zwycięstwo.

Stanowisko to, oparte o fakty, jest zawiadomieniem o przestępstwach niedopełnienia obowiązku, poświadczenia nieprawdy, przekroczenia uprawnień, i fałszywego oskarżenia oraz działania na szkodę interesu publicznego, które w państwie prawa winny być ścigane z urzędu.

Prokurator, który odmówi wszczęcia śledztwa w tej sprawie, bądź umorzy dochodzenie będzie miał współudział w terrorze państwowym, w zbrodniach stalinowskich.

 
Wezwanie-do-naprawienia-szkody

Zbrodnie-stalinowskie

Zbrodniarze-osądzają

Pokonać-mafię

Warto być przyzwoitym.

2020-10-13

Grzegorz Niedźwiecki „Nil” – 4939 dni co stanowi 13 lat, 6 miesięcy i 7 dni represjonowany


[1] Nie ma skutku bez przyczyny

Wyżej wskazane procesy karne są skutkiem prowadzenia postępowań egzekucyjnych czynności zastępowalnej, określonej w tytule wykonawczym I C 1062/08, sprzecznie z prawem (vide I Co 2801/12 oraz I Co 154/20 w zw. z uchwałą SN III CZP 23/06), w sposób upokarzający dwanaście lat Grzegorza Niedźwieckiego i na ławie oskarżonych, winni stanąć sprawcy, czyli sędziowie postępowań I Co 3259/08 Lucyna Mikołajczak (Domagała), Paweł Siwek oraz I Co 441/16 Paweł Woźniak.

Polska Karta Praw Ofiary

5. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.

Jeden komentarz do “Pokonać mafię”

Dodaj komentarz