Grzegorz Niedźwiecki kandydatem na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

STANOWISKO

W dniu 23 lipca 2018 r. zarząd stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość oraz federacji Trybunał Narodowy, podjął decyzję o wystawieniu Grzegorza Niedźwieckiego jako wspólnego kandydata na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
Komitet wyborczy będzie brzmiał „KWW Wspólnota Jelenia Góra” (jeśli zawiąże się i dojdzie do porozumienia koalicja antysystemowa z Kujiz’15, ETOS, JSOB i innymi stowarzyszeniami) lub „KW Demokracja i Sprawiedliwość”.

Analiza sceny społeczno-politycznej wskazuje, że ciężko jest zmienić mentalność obywateli i złamać zablokowany system partyjny, nie mając materialnych narzędzi. Hasło moralność nie wystarczy. Ludzie są mało aktywni, są kibicami propagandowych drużyn partyjnych. Kto da więcej, ten wygra. Zapominają o tym, że żaden system partyjny, nie da szczęścia i wolności. Nie chcą wziąć spraw, w swoje ręce.
Nieudolny i degradacyjny, a przede wszystkim gruntownie skorumpowany system, podzielony jest na cztery części. Lewica (SLD), prawica (PiS), centrum (PO) i ludowcy (PSL). W Jeleniej Górze liczą się tylko pierwsze trzy i nie będziemy wchodzić w zagadnienia logiczne – prawdy i fałszu. Te działki są zagospodarowane i nikt ich nie podzieli. Opcją czwartą, jest oddolny ruch społeczny, bierny, wykluczony elektorat wyborczy.
Tylko jedna siła, może zmienić status quo, przywrócić miasto mieszkańcom, a nie dzielić dla swoich i wzmacniać tendencję upadku Jeleniej Góry. Jeżeli zawiąże się koalicja, stworzą silną grupę pod wezwaniem, to będą mieli szanse konkurować z klikami partyjnymi. Podzieleni, przegrają i rewolucji nie będzie.
Nie jest tym antysystemowcem DRS, to jest składanka ludzi, którzy wyskoczyli za burtę ze wspomnianych na wstępie grup partyjnych. Zabiorą, przynajmniej na wstępie, trochę głosów PO. Na marginesie dodamy, że inni artyści cyrkowi, przytulą się do lewicy i będą liczyć na doświadczenie życiowe.

Hasłem i mottem Grzegorza Niedźwieckiego jest: „Szczęście i wolność mieszkańca”. Liczy się człowiek i przejrzystość.

Zarząd
Demokracji i Sprawiedliwość

Dodaj komentarz