Wyrok Najwyższego Trybunału Narodowego przeciwko 24 funkcjonariuszom publicznym

Wyrok Najwyższego Trybunału Narodowego przeciwko 24 funkcjonariuszom publicznym

https://www.cda.pl/video/8745678f2?fbclid=IwAR3oV4cs3GXsKmymKR99-eDAf5DWn5QjuxMkO4eO7885nDylEnGnSgL5Ruc

Sygn. akt I K NTN 1/21

WYROK

W IMIENIU NARODU POLSKIEGO

Dnia 7 października 2021 r.

Najwyższy Trybunał Narodowy w składzie:

SNTN Krzysztof Kuna (przewodniczący)

SNTN Leszek Kozub

SNTN Ryszard Hołowaty

przy udziale protokolanta:

Małgorzata Dąbrowska

w sprawie Grzegorza Niedźwieckiego

w przedmiocie politycznych i represyjnych orzeczeń sądów i prokuratur

po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie

w dniu 7 października 2021 r.

aktu oskarżenia w sprawie Grzegorza Niedźwieckiego

 1.  
 2. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Jarosława Staszkiewicza za winnego zarzucanych czynów,
 3. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 4. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 5. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 6.  
 7. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Junonę Gajewską za winnego zarzucanych czynów,
 8. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 9. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 10. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 11.  
 12. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Beatę Kostaś za winnego zarzucanych czynów,
 13. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 14. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 15. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 16.  
 17. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Beatę Glazar za winnego zarzucanych czynów,
 18. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 19. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 20. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 21.  
 22. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Alicję Izydorczyk za winnego zarzucanych czynów,
 23. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 24. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 25. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 26.  
 27. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Sylwię Bańka-Mrozewską za winnego zarzucanych czynów,
 28. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 29. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 30. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 31.  
 32. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Lucynę Domagałę za winnego zarzucanych czynów,
 33. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 34. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 35. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 36.  
 37. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Pawła Siwka za winnego zarzucanych czynów,
 38. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 39. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 40. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 41.  
 42. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Pawła Woźniaka za winnego zarzucanych czynów,
 43. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 44. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 45. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 46.  
 47. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciecha Damaszko za winnego zarzucanych czynów,
 48. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 49. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 50. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 51.  
 52. uznaje oskarżonego Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Grzegorza Chojnackiego za winnego zarzucanych czynów,
 53. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 54. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 55. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 56.  
 57. uznaje oskarżonego Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Annę Surowiak za winnego zarzucanych czynów,
 58. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 59. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 60. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 61.  
 62. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Najwyższego Michała Laskowskiego za winnego zarzucanych czynów,
 63. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 64. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 65. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 66.  
 67. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Kazimierza Chłopeckiego za winnego zarzucanych czynów,
 68. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 69. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 70. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 71.  
 72. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Anetę Andel za winnego zarzucanych czynów,
 73. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 74. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 75. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 76.  
 77. uznaje oskarżonego Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Macieja Boguckiego za winnego zarzucanych czynów,
 78. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 79. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 80. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 81.  
 82. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Najwyższego Piotra Mirka za winnego zarzucanych czynów,
 83. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 84. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 85. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 86.  
 87. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Rejonowego w Złotoryi Jacka Kielara za winnego zarzucanych czynów,
 88. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 89. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 90. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 91.  
 92. uznaje oskarżonego Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie Grażynę Tygielską-Białek za winnego zarzucanych czynów,
 93. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 94. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 95. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 96.  
 97. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Joannę Dworzycką-Skrobowską za winnego zarzucanych czynów,
 98. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 99. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 100. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 101.  
 102. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszkę Kałużną-Rudowicz za winnego zarzucanych czynów,
 103. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 104. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 105. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 106.  
 107. uznaje oskarżonego Sędziego Sądu Okręgowego w Sieradzu Przemysława Majkowskiego za winnego zarzucanych czynów,
 108. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 109. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 110. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 111.  
 112. uznaje oskarżonego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro za winnego zarzucanych czynów,
 113. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 114. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 115. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.
 116.  
 117. uznaje oskarżonego Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro za winnego zarzucanych czynów,
 118. uchyla zaskarżone orzeczenia,
 119. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych,
 120. zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego sto tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz milion złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego.

UZASADNIENIE

Najwyższy Trybunał Narodowy podziela w pełni odczytany i wniesiony przez i na rzecz Grzegorza Niedźwieckiego akt oskarżenia.

/Treść aktu oskarżenia w załączeniu/

Najwyższy Trybunał Narodowy zważył, co następuje.

Wina oskarżonych nie budzi wątpliwości. Oskarżeni bez przyczyny ukradli Grzegorzowi Niedźwieckiemu 15 lat życia. Nie było żadnych obiektywnych i prawnych podstaw do wszczynania i prowadzenia przedmiotowych postępowań karnych przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu i Tadeuszowi Gałowi z wykorzystaniem psychiatrów, policji i środków przymusu. Wyłączną winę za ten dramat, za ten stan rzeczy ponoszą funkcjonariusze publiczni, nadużywający władzy, działający w zmowie prokuratorsko sędziowskiej i naruszający Polską Kartę Praw Ofiary, w szczególności:

 1. Prawo do godności, szacunku i współczucia
 2. Ofiara ma prawo do traktowania jej z godnością, szacunkiem i współczuciem. Do szczególnego przestrzegania tego prawa zobowiązani są przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia i służb socjalnych (art. 47 Konstytucji RP, art. 1 ust. 2 oraz art. 14.3 ustawy o Policji z 1990 r., Deklaracja o Policji, przyjęta w 1979 r. przez Radę Europy oraz Kodeks ONZ postępowania funkcjonariuszy porządku prawnego (Rezolucja nr 34/169 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 17 XII 1979 r.), art. 30 ustawy o zawodzie lekarza w zw. z art. 12 i art. 13 Kodeksu etyki lekarskiej z 1993 r., art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego z 1960 r. [k.p.a.]).
 3. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.
 4. Prawo do bezpieczeństwa i zakaz ponownego dręczenia ofiary
 5. Prawo ofiary jako strony postępowania karnego do wymiaru sprawiedliwości
 6. Ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji o przysługujących jej prawach i procedurach ich dochodzenia (art. 16 k.p.k. w zw. z art. 2 i art. 83 Konstytucji RP).
 7. Ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji na temat toczącego się w sprawie postępowania.

Oskarżeni funkcjonariusze działali w zorganizowanej grupie przestępczej, umyślnie, skutkowo, w związku mającym na celu popełnieniem przestępstwa. Było to barbarzyństwo, czysta złośliwość i prawo siły.

Najwyższy Trybunał Narodowy nie znajduje celów w tych postępowaniach i procesach karnych. Stwierdził odwrotne spełnianie norm celów postępowania karnego oraz celu i funkcji postępowania cywilnego. Nie były to pomyłki sądowo prokuratorskie. Wskazani funkcjonariusze dopuścili się czynów pokroju NKWD. Zasługują na szczególne potępienie i ostracyzm w szerokim słowa znaczeniu, ponieważ przyczynę problemu, którą można było i należało zakończyć 12 listopada 2008 roku oddalając wadliwy wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c., zamienili na piętnaście lat terroru państwowego z obrazą Polskiej Karty Praw Ofiary. Nadużyli władzy, przekroczyli uprawnienia, poświadczyli nieprawdę i niedopełnili obowiązków. Naruszyli świadomie zasady działania organów państwa, obowiązek przestrzegania prawa i pogwałcili godność człowieka. Wydali orzeczenia polityczne, na zlecenie, na zasadzie dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie. Dopuścili się przy tym defraudacji pieniędzy w wielkich rozmiarach. Dopuścili się umyślnie nielegalnych procesów karnych naruszając kwalifikację prawną czynu, zasadę in dubio pro reo oraz warunki odpowiedzialności karnej.

Jest to obraz barbarzyństwa i gangsterstwa, bezprawnego i haniebnego funkcjonowania sądownictwa i organów ścigania w całym kraju. Przedmiotowy terror państwowy jest odzwierciedleniem kompleksowej patologii sądownictwa i skorumpowanych organów ścigania w Polsce. Państwo w państwie, układ zamknięty, to zbyt delikatne określenia, mamy neostalinizm. Firmy prywatne nie są sądami i nie mają legitymacji urzędniczych oraz Narodu do orzekania.

Instytucje te wymagają gruntownej reformy i bezwzględnego systemu kar. Bez odpowiedzialności nie ma sprawiedliwości. Funkcjonariusze powinni zdawać sobie sprawę, że karma może wrócić.

Kierując się prawem naturalnym, uchwałą Najwyższego Trybunału Narodowego o zniesieniu instytucji immunitetu w związku z konstytucyjną zasadą równości wszystkich wobec prawa i zakazem dyskryminacji, a także faktem, że władza należy do Narodu oraz obowiązkiem naprawienia szkody, orzeczono jak w sentencji.

Przedawnienia karalności nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi i ludzkości. Nie stosuje się ich również do umyślnego przestępstwa: ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności, łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Wyrok zostanie podany do publicznej wiadomości, aby skłaniał do refleksji.

Wyrokowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Na oryginale podpisy

Sekretarz

Pouczenie:

Oskarżeni mają prawo do wniesienia środka odwoławczego w terminie 14 dni po wpłaceniu 100 tys. zł (sto tysięcy) na konto Trybunału Narodowego.