Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał kolejny bezprecedensowy wyrok

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze II Wydział Cywilny Odwoławczy wydał postanowienie utrzymujące w mocy postanowienie Przewodniczącej III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Sędzi Agnieszki Kałużnej-Rudowicz, pozbawiające prawa do kontaktów z synem Błażejem Daniela Gut.

Jako argument podano ponoć, że kontakty ojca z dzieckiem będą niekorzystne dla dziecka. Nie znam takiego określenia prawnego, dla mnie jest to pojęcie subiektywne, antyludzkie. Pozbawić rodzica prawa do kontaktów z dzieckiem można tylko w szczególnych wypadkach, gdy istnieje poważne zagrożenie życia i zdrowia dziecka. Daniel Gut nie jest niebezpiecznym przestępcą, menelem, awanturnikiem. Gdy miał syna przy sobie nigdy do przemocy nie dochodziło. Jest troskliwym ojcem, studiuje prawo rodzinne i opiekuńcze, za każdym razem próbował odwiedzić syna, gdy miał wyznaczone dni kontaktu. Matka mu je wbrew orzeczeniu i prawom człowieka uniemożliwiała.

Sąd Rejonowy i Okręgowy w Jeleniej Górze (czytaj sędziowie) pozbawiając Daniela Gut dowolnymi orzeczeniami prawa do kontaktów z dzieckiem, umyślnie oszczędzili odpowiedzialności karnej krnąbrnej matce za łamanie prawa i skasowali swoje wcześniejsze orzeczenie. To nie ma nic wspólnego ze swobodą orzeczeń, to jest antyludzkie działanie. Alkoholikom dają prawo do kontaktów z dzieckiem, narkomanom dają prawo pod nadzorem, bo to jest korzystne dla dziecka i dla więzi emocjonalnych. To jest ludzkie, moralne i budujące.

Daniel Gut wniósł o wydanie uzasadnienie postanowienia i nosi się z zamiarem:

  • Pozwania SSR Agnieszki Kałużnej-Rudowicz o odszkodowanie za niezasadne pozbawienie go prawa do kontaktów z dzieckiem, bo izolacja żywej komórki to tak, jakby odcięto mu rękę.
  • Pozwania Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze za zaniechanie uznania prawa do kontaktów z biologicznym synem.
  • Skierowania wniosku o scedowanie obowiązku alimentacyjnego na Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, bo ten wziął na siebie odpowiedzialność za zaistniały stan rzeczy uznając co jest dobre dla dziecka.
  • Złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na pogwałcenie prawa do obrony i naruszenie godności ludzkiej (art. 6 i 3 Konwencji).
  • Wystąpienia do Rzecznika Praw Dziecka z prośbą o wniesienie kasacji nadzwyczajnej od orzeczenia wydanego z rażącym naruszeniem prawa.

Podejmie wszelkie kroki, aby człowiek znaczył człowiek, a prawo było sprawiedliwe.

http://dzielnytata.pl/prawo/ORZECZNICTWO%20CZ%201.pdf

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2016/09/30/sad-rodzinny-patologia-sedziow/

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/sad-rodzinny-nieletnich-jeleniej-gorze/

 

Socjolog

Członek Amnesty International

Współpracownik Fundacji Court Watch

Grzegorz Niedźwiecki