Gratulacje dla Jerzego Łużniaka

 

Pan Jerzy Łużniak

Prezydent Miasta Jeleniej Góry 2018- 2023

 

Wyrazy uznania

 

Szczerze gratuluję Panu wygranej na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry i życzę sukcesu, zarówno osobistego, jak i wspólnotowego. Mogę pozwolić sobie na te słowa, ponieważ wynik jest już oczywisty.

Wierzę, że spełni Pan oczekiwania mieszkańców i zatrzyma tendencję spadkową, jeśli chodzi o wyludnienie Jeleniej Góry.

Wierzę, że spełni Pan oczekiwania rozwoju miasta, ożywienia centrum i poczucia szczęścia mieszkańców.

Wierzę, że spełni Pan pomyślność mieszkańców, w oparciu o trzy filary jakości życia:

  1. Rozwój drobnej i średniej przedsiębiorczości
  2. Atrakcyjne miejsca zamieszkania
  3. Perspektywiczne kształcenia naszych dzieci

 

Wierzę, że będzie Pan otwarty na dialog i czasem owocny kompromis.

Wierzę, że przywróci Pan nasze miasto, w należnym rankingu miast Polski.

Wierzę, że będzie Pan dobrym gospodarzem i ojcem wszystkich mieszkańców.

Wierzę, że poświęci Pan swoją służbę w kierunku zapewnienia mieszkańcom godnej pracy i świeżego chleba. Że przyjmie Pan właściwą strategię rozwoju miasta i przyciągnie również inwestorów zewnętrznych, atrakcyjnymi warunkami.

Wierzę, że będzie Pan przyjazny i solidarny z mieszkańcami Jeleniej Góry.
Tego Panu i nam wszystkim serdecznie życzę.

 

Jelenia Góra, dnia 5 listopada 2018 r.

 

Kandydat KW DiS na Prezydenta Jeleniej Góry

 

Grzegorz Niedźwiecki

 

Dodaj komentarz