Dobro i zło

Dobro i zło

Śpiewać każdy może, jeden lepiej drugi gorzej.

Co stoi na przeszkodzie, żeby było dobrze.

Nie rozumiem polityków, a w zasadzie partii politycznych. Wszyscy chcą nam zrobić dobrze. Wszyscy chcą dobra wspólnego. Sprawnego i taniego państwa dążącego do szczęścia mieszkańca. Wszyscy chcą pozytywnych zmian, ale teoria nie idzie z praktyką. Zamiast się uśmiechać i być empatycznym, to kierujemy się nienawiścią i złością. Zamiast pomagać, to jątrzymy i walczymy ze sobą. Dobro, to czynienie dobra, Zło, to wojna. Program polityczny (wyborczy), to pokazanie czegoś, co zmieni daną dziedzinę na lepszą. Krytyka, nie jest programem. Powinniśmy sobie pomagać. Jeżeli jedna partia polityczna mówi, że kwestię podatków czy służby zdrowia, widzi w tym kierunku, to opozycja winna przedstawić lepszą alternatywę. Merytorycznie. Używanie słów „lewaki”, „katole”, nie jest kontrargumentem. Jest etykietkowaniem, złośliwością. Filmy o zabijaniu, też nie są dobrym pożywieniem. Są tylko grą na emocjach, źródłem dochodu. Z narodu robi się kiboli, brudnej sztuki walki. Naród się dzieli, dla własnych, egocentrycznych korzyści.

Ubiorę to inaczej. Jesteśmy świadkiem wypadku drogowego. Widzimy rannych. Co robimy? Udzielamy im pierwszej pomocy. Inny świadek wypadku drogowego pomaga nam w tym, opatruje drugiego rannego, dzwoni na służby ratownicze. Skutek. Uratowaliśmy ludziom życie. Gdyby uczestnicy ruchu drogowego, zachowywali się jak politycy, nie pomagali sobie tylko krytykowali się, to ranni by zmarli, ponieważ negatywne emocje przeniosłyby się na czyny, spowodowałyby negatywne reakcje.

Asertywność – w psychologii termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych.

Merytoryka, to pokazanie, „ja by m to zrobił tak”, a nie używanie słów „jesteś spadkobiercą Stalina”, „czerwony”, „czarny”, „niebieski”. To jest tylko szufladkowanie, a nie istota rzeczy.

Naród jest jeden i nie ma żadnych podstaw obiektywnych i prawnych, do wszczynania wojny polsko polskiej. Każdego polityka, który kieruje się agresją, skreśliłbym z potencjalnych reprezentantów narodu.

Dobro – jedno z podstawowych pojęć etycznych, utożsamiane z pojęciem bytu. W moralności dobro określa poprawność czynów i zachowań człowieka.

Zło – jedna z dwóch podstawowych kategorii moralnych, przeciwieństwo dobra. Całe zło na świecie ma swoje źródło w złym używaniu wolności, w zdolności niszczenia dzieł Bożych.

Pozytywne cechy charakteru i pozytywne emocje

 • Asertywność,
 • bezinteresowność, błyskotliwość,
 • ciekawość, cierpliwość, czułość,
 • delikatność, dobroduszność, dociekliwość, dojrzałość, dokładność, dyskrecja,
 • elokwencja, empatia,
 • gościnność, grzeczność,
 • hojność, honorowość,
 • inteligencja,
https://wizerunekkobiety.pl/charakter-uczucia/osobowosc-cechy/pozytywne-cechy-charakteru-pozytywne-emocje-lista/

Negatywne cechy charakteru, negatywne emocje i negatywne uczucia

 • agresywność (agresja), arogancja,
 • bezczelność, bezmyślność, bezwolność, bezwstydność (bezwstyd), bezwzględność, brawura, bojaźliwość, beztroska,
 • chamstwo, chciwość, chytrość, cynizm,
 • duma, despotyzm,
 • egocentryzm, egoizm,
 • fałszywość (fałsz), fanatyzm,
https://wizerunekkobiety.pl/charakter-uczucia/osobowosc-cechy/negatywne-cechy-charakteru-negatywne-emocje-lista/

Zadałem na początku pytanie, co stoi na przeszkodzie, żeby było dobrze. Zmienić system wartości. Z materialnego, na pozytywny, naturalny.

Stop przemocy. Nie idźcie tą drogą.

http://wspolnota.jelenia-gora.pl/

Grzegorz Niedźwiecki – socjolog