Dawny PMiR

Dawne Przedsiębiorstwo Modernizacji i Remontów „Chemitex” (SOWI)