Tworzymy partię Demokracja i Sprawiedliwość

Zamierzamy zgłosić DiS do ewidencji partii politycznych

 

Celem nadrzędnym jest realizacja art. 4 Konstytucji RP

https://www.arslege.pl/formy-sprawowania-wladzy/k15/a5235/

 

W związku z powyższym niezbędne jest zebranie 1000 podpisów osób popierających inicjatywę

Wykaz osób popierających zgłoszenie DiS do ewidencji partii politycznych

Wykaz osób popierających zgłoszenie do ewidencji partii politycznych, partii o nazwie Demokracja i Sprawiedliwość

 

Zachęcamy do wydrukowania list, podpisania i przesłania na adres siedziby stowarzyszenia, czyli:

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Wykaz obywateli polskich, którzy ukończyli 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych (art. 11 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych – Dz.U.2017.0.876) popierających zgłoszenie do ewidencji partii politycznych, partii o nazwie

 

Demokracja i Sprawiedliwość

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer ewidencyjny Podpis
      PESEL  
1.        
         
2.        
         
3.        
         
4.        
         
5.        
         
6.        
         
7.        
         
8.        
         
9.        
         
10.        
         
11.        
         
12.        
         
13.        
         
14.        
         
15.        
         
16.        
         
17.        
         
18.        
         
19.        
         
20.