Hycle

Przerwa w pracy sędziów. “To nie protest”

https://www.epiotrkow.pl/news/Przerwa-w-pracy-sedziow.-To-nie-protest,28235

W południe zebrania sędziów. Przerwa w rozprawach na pół godziny

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-04-20/w-poludnie-zebrania-sedziow-beda-przerwy-w-rozprawach/

Dziś sędziowie przerwą pracę na 40 minut. Stworzą organ, który zastąpi upolityczniony KRS

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114871,21662194,dzis-sedziowie-przerwa-prace-na-40-minut-stworza-organ-ktory.html

Sędziowie chcą w ten sposób zaprotestować przeciwko rządowym planom zmian przepisów o KRS, które w ich ocenie “zmierzają do upolitycznienia sądów i naruszenia ich niezależności”.

Niezawisłość – czyli wolna amerykanka.

 

Hycel

Hycel w pracy, USA, fot. 1920

Hycel (niem. hetzel) – pomocnik kata.

Również określenie osoby zajmującej się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt (w niektórych regionach pogardliwe), rakarza, między innymi psów i kotów.

W Polsce zawód rakarza przez pewien czas nie istniał. W 1997 obowiązkiem gminy stało się wyłapywanie bezdomnych zwierząt (i opieka nad nimi). Hycel najczęściej rozliczany jest na podstawie liczby złapanych zwierząt.

W filmie Zakazane piosenki (1946) pojawia się słowo „hycel” (w piosence pt. Siekiera, motyka) jako określenie niemieckiego okupanta.

Sędzia

Sędzia amerykańskiego sądu

Sędziafunkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności.

Tym samym słowem określa się zarówno mężczyzn jak i kobiety wykonujące ten zawód, aczkolwiek w przypadku kobiet stosuje się odmianę żeńską (ta sędzia, tej sędzi). Wyłącznie w języku potocznym na określenie kobiety pełniącej tę funkcję używane bywa słowo sędzina. Sędzina pierwotnie oznaczała wyłącznie żonę sędziego.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych i uchybienia godności urzędu, sędzia odpowiada dyscyplinarnie.

Karami dyscyplinarnymi są:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • usunięcie z zajmowanej funkcji,
  • przeniesienie na inne miejsce służbowe,
  • złożenie sędziego z urzędu.

Od 2007 do maja 2012 sądy dyscyplinarne pierwszej instancji wydały wyroki w 388 sprawach wydalając z zawodu 15 sędziów, 21 przeniesiono, 8 usunięto z zajmowanych funkcji, 68 otrzymało naganę, 94 upomnienie.

Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych są powołane sądy apelacyjne i Sąd Najwyższy działające jako sądy dyscyplinarne. W sprawach dyscyplinarnych sędziów sądów administracyjnych, w tym sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, powołany jest Naczelny Sąd Administracyjny, który działa zarówno jako sąd pierwszej, jak i drugiej instancji. W sprawach sędziów sądów wojskowych orzekają jako sądy dyscyplinarne wojskowe sądy okręgowe i Sąd Najwyższy Izba Wojskowa.

W sprawach dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego orzeka w obu instancjach Sąd Najwyższy, zaś w sprawach sędziów Trybunału Konstytucyjnego – ten Trybunał w obu instancjach.

Art. 66. ślubowanie sędziego

Dz.U.2016.0.2062 t.j. – Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według następującej roty: “Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: “Tak mi dopomóż Bóg“.

ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW

https://www.zamosc.sr.gov.pl/userfiles/file/kodeks_etyki_sedziow.pdf

 

Sędziowie i prokuratorzy to najbardziej zorganizowana grupa przestępcza. Jedni orzekają nie swobodnie, tylko dowolnie, robią umyślne łapanki na ludzi, a drudzy odmawiają wszczęcia śledztwa, tuszują te przestępstwa. Układ zamknięty i państwo w państwie, to zbyt delikatne określenia.

Sędziowie – ZUPEŁNIE NADZWYCZAJNA KASTA LUDZI

 

Trzeba wprowadzić sądy nad sędziami. Prawa człowieka są bowiem gwałcone skandalicznie, bez skrupułów.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

Dodaj komentarz