Skarga do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

mid_43734

dokument_2016_10_11_10_49_48_316

w-zwiazku-z-zainteresowaniem-opinii-publicznej-prawami-i-obowiazkami-funkcjonariuszy-publicznych-wymiaru-sprawiedliwosci-w

Jelenia Góra, dnia 11 października 2016 r.

Demokracja i Sprawiedliwość

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Tel./fax 0*75/6431774

Nr KRS 0000600596  REGON 363671575

 

 

Jakub Jamka

Zastępca Dyrektora Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Przy Ministerstwie Sprawiedliwości

 

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

 

Pan Jakub Jamka raczy sobie żarty robić,

Konkretna odpowiedź na pytanie czy można wydać wyrok skazujący bez ustalenia zdarzenia faktycznego, w związku z którym rzekomo dopuszczono się zarzucanego czynu przestępnego jest tajemnicą państwową? Nie udzielenie odpowiedzi na to proste pytanie świadczy, że naród nie ma prawa wiedzieć czy o skazaniu decydują fakty czy arbitralne decyzje. Pan godzi w demokratyczny ustrój Rzeczypospolitej Polski. Taka ucieczka od legitymizacji podstawowych działań sędziów wskazuje na to, że można skazać w Polsce każdego bez przyczyny. Bez faktu stwierdzenia działań przestępnych. Bez stwierdzenia faktu głównego zawierającego elementy zachowania człowieka, które są niezbędne z punktu widzenia ustawowych znamion przestępstwa. Tu nie chodzi o polemikę i wykładnię prawa (a jeśli nawet, to też mamy do tego prawo), tylko o podstawowe normy i prawa człowieka. Czy można skazać człowieka z naruszeniem art. 1 § 1 k.k.? Mówiąc przykładowo spytam, czy można skazać człowieka za kradzież konkretnego roweru z garażu, gdy ten konkretny rower w garażu stoi? Jeżeli w dalszym ciągu nie uzyskam odpowiedzi na te fundamentalne pytania, to będę zmuszony podjąć kroki prawne, albowiem nie godzimy się na to, żeby obowiązywały w Polsce standardy stalinowskie. Nie jest to indywidualna sprawa tylko społeczna.

 

PREZES

Demokracji i Sprawiedliwość

Z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki