Jeden komentarz do “Woda będzie tańsza”

 1. Ślubowanie prawne, moralne (art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym):

  „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”
  Tak mi dopomóż Bóg

  ***

  Przykładowy tekst ślubowania radnego, wypaczony przez „układziki” polityczne:

  „Ślubuję obowiązki radnego sprawować mając na względzie interes doraźnych układów politycznych (zawieranych nawet z organem, który z mocy art. 18 a ustawy o samorządzie gminnym ma obowiązek kontrolować) – za zachęty z jego strony, obietnice, czy może zwykłe mnie kupowanie.
  Tak mi dopomóż Bóg

Dodaj komentarz