Posiedzenie Zarządu i zebranie DiS

12345678910

W dniu 17 kwietnia 2016 roku odbyło się zebranie szpicy Demokracji i Sprawiedliwość w Jeleniej Górze. Było to spotkanie przy grillu na ogrodzie siedziby DiS. Podjęto kilka istotnych decyzji. Dziewięcioma głosami zaakceptowano logo DiS, widniejące już na stronie internetowej. Złożono sprawozdanie finansowe i przekazano pałeczkę skarbnikowi. Zaprezentowano pewien projekt uchwały przygotowany do przedłożenia Prezydentowi Miasta i samorządowi jeleniogórskiemu. Przedstawiono deklarację przystąpienia do Federacji Obywatelski Komitet Przestrzegania Praworządności i podjęto inicjatywę wejścia w koalicję polityczną w ramach Rady Republikańskiej. Poszczególni członkowie pochwalili się porozumieniem o współpracy z Fundacją Court Watch Polska w zakresie prowadzenia obserwacji rozpraw sądowych i infrastruktury sądów. Rozszerzono też współpracę z Sejmem Walnym Konfederacji Niepołomicko-Rydzyńskiej. Podjęto decyzję o realizacji praktycznego wydziału dziennikarskiego i publikowania interwencji oraz informacji na stronach DiS. Prawo prasowe ma szczególne uprawnienia, a i może uda się też pozyskać koszty statutowe z reklam. Mimo małego deszczu grill był bardzo udany i pożyteczny.

Prezes DiS

Grzegorz Niedźwiecki